Facebook

Zakusit - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu zakusit.

Význam: Zakusit znamená zažít něco nového, nebo obnovit něco už známého, jako například chuť, zážitek, nebo dobrodružství.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

dospět k poznání

Dospět k poznání znamená dosáhnout závěru nebo pochopit důsledky něčeho.

zažít

Zažít znamená prožít něco osobně, prožít to na vlastní kůži.

prožít

Zažít, prožít; prožít něco silného s plným vědomím a zapamatovat si to.

seznámit se <s kým>

Seznámit se: udělat si o někom lepší představu, poznat ho a budovat s ním vztah.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

rozeznat

Rozpoznat, vyhodnotit a posoudit situaci, osobu či věc; zjistit a poznat její nebo jeho skutečnou podobu.

rozpoznat

Rozpoznat znamená identifikovat, určit nebo poznat.

identifikovat

Identifikovat znamená určit, zjistit nebo specifikovat něco.

určit

Určit znamená stanovit, ustanovit nebo vymezit něco s jistotou.

vytrpět <co>

Vytrpět: trpělivě snášet těžkosti, utrpení nebo námahu.

podstoupit

Podstoupit znamená přijmout, vystát nebo snést něco obtížného nebo nepříjemného.

vystát

Vystát: trpělivě a odvážně čelit těžkým situacím, namáhavým situacím nebo neúprosnému postavení.

okusit <co>

Okusit znamená ochutnat, vyzkoušet nebo zažít něco nového.

ochutnat

Ochutnat znamená osobně otestovat chuť něčeho, aby člověk mohl posoudit kvalitu nebo vlastnosti produktu.

zkusit <co>

Pokusit se o něco, pokusit se dosáhnout něčeho; snažit se, zkusit to.

vyzkoušet

Vyzkoušet znamená otestovat nebo zkusit něco, aby se zjistilo, jak funguje nebo jestli je to správné.

Podobná synonyma

prožít <co>

Prožít znamená zažít a dožít nějakou životní situaci, zážitek, událost nebo období.

doprošovat se <čeho>

Doprošovat se čeho je prosit o něco s prosbou, aby bylo přijato.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

získat (moc)

Získat moc znamená mít vliv a autoritu nad jinými.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

narážet <do čeho> (v běhu)

Narážet do čeho znamená používat nějakým způsobem něco k tomu, aby se dosáhlo určitého cíle, obvykle ve vysoké rychlosti.

třískat <do čeho>

Třískat: rychle a silně rozbíjet, drtit, rozmístit.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

vžít se <do čeho>

Vžít se: přijmout, prožít, identifikovat se s .

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

dovtípit se <čeho>

Rozpoznat skrytý význam, přijít na to, objevit pravdu.

dospět k přijatelnému výsledku

Dospět k přijatelnému výsledku znamená dosáhnout uspokojivého výsledku, který splňuje očekávání.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: získat, obstarat nebo dosáhnout něčeho, co je důležité nebo požadované.

upustit <od čeho>

Upustit od čeho: přestat s něčím, vzdát se něčeho.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

investovat <do čeho>

Investovat je vložit peníze do něčeho, co vám přinese budoucí zisky nebo užitek.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco, požadovat, vyžadovat.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

dospět

Dospět znamená dosáhnout zralosti, dozrát, doznat se, projít vývojem z dítěte do dospělého člověka.

účastnit se <čeho>

Být součástí čehosi; dělat něco společně s ostatními nebo se na něm podílet.