Facebook

Prožít - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu prožít.

Význam: Zažít, prožít; prožít něco silného s plným vědomím a zapamatovat si to.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

dospět k poznání

Dospět k poznání znamená dosáhnout závěru nebo pochopit důsledky něčeho.

zažít

Zažít znamená prožít něco osobně, prožít to na vlastní kůži.

zakusit

Zakusit znamená zažít něco nového, nebo obnovit něco už známého, jako například chuť, zážitek, nebo dobrodružství.

seznámit se <s kým>

Seznámit se: udělat si o někom lepší představu, poznat ho a budovat s ním vztah.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

rozeznat

Rozpoznat, vyhodnotit a posoudit situaci, osobu či věc; zjistit a poznat její nebo jeho skutečnou podobu.

rozpoznat

Rozpoznat znamená identifikovat, určit nebo poznat.

identifikovat

Identifikovat znamená určit, zjistit nebo specifikovat něco.

určit

Určit znamená stanovit, ustanovit nebo vymezit něco s jistotou.

strávit (život)

Strávit život znamená prožít jej, prožívat všechny okamžiky života, vytěžit z něj maximum a dojít až do konce.

poznat

Získat nebo zjistit informace o něčem důležitém; dostat se k znalosti pravdy.

procítit

Procitit znamená prožít to, co ještě nebylo prožito, nebo opět prožít to, co se již prožilo, a to s intenzivním pocitem.

Podobná synonyma

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

pohlavní orgány

Pohlavní orgány jsou části těla, které se starají o reprodukci, tedy tvorbu a oplodnění dětí.

vrážet <do čeho>

Vrážet do něčeho znamená zabodávat, zasouvat silou.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

získat <co>

Získat: přivlastnit si, zmocnit se čeho.

získat <co na čem>

Získat: dovolit si či získat něco cenného nebo užitečného.

dbát <čeho>

Dbát znamená pečovat o něco, věnovat pozornost, být zodpovědný.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

pohlavní úd

Pohlavní úd je obecné označení pro genitálie mužů a žen, které se používá k reprodukci a sexuálnímu uspokojení.

ubývat <čeho>

Ubývat znamená postupně klesat nebo mizet.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

určit (světové strany)

Určit znamená přesně stanovit, identifikovat nebo vymezit hranice nebo charakteristiky.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

korespondenční (styk)

Korespondenční styk je forma komunikace mezi dvěma stranami prostřednictvím dopisů, e-mailů nebo jiných způsobů písemné komunikace.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout cíle, úspěchu nebo výsledku po dlouhém úsilí.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená vstoupit do života, narodit se nebo být stvořen.

získat jméno

Obdržet nebo získat jméno znamená identifikaci se jménem, přičemž toto jméno je potvrzeno a může být použito v oficiálních dokumentech.

dospět

Dospět znamená dosáhnout zralosti, odpovědnosti nebo konečného závěru.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si <čeho> znamená ignorovat, opomíjet nebo přehlížet <čeho>.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

určit (nemoc)

Určit (nemoc): stanovení diagnózy onemocnění na základě symptomů a vyšetření pacienta.

obětovat (život)

Odevzdat život na úkor něčeho či někoho, obětovat ho.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zaznamenat, pozorovat, zaregistrovat nějakou informaci.

strávit <kde> (dovolenou)

Strávit dovolenou znamená trávit volný čas po práci a odpočinout si od každodenních starostí.

určit (viníka)

Ustanovit viníka, zjistit, kdo je odpovědný za něco špatného nebo nezákonného.