Facebook

Vložit <co do čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vložit <co do čeho>.

Význam: Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

vrazit <kam> (meč)

Vrazit meč do čeho/čehosi: zasadit meč, bodnout mečem do objektu.

pohroužit (do vody)

Pohroužit znamená ponořit do vody, nechat se unášet proudem vody.

ponořit

Ponořit se znamená vstoupit nebo se potopit do něčeho, jako například do vody.

potopit

Potopit se rozumí ponoření či zatopení čehokoliv do vody.

Podobná synonyma

ponořit <co kam>

Ponořit se znamená zanést či zasunout do něčeho, například do vody.

povrch (vody)

Povrch vody je nejvyšší bod vody, který je viditelný z okolí.

vrazit <co>

Vrazit: rychle a silně zasunout (předmět) do otvoru, případně do povrchu.

vrazit

Vrazit znamená provést silou fyzický útok, například bodnutím, úderem nebo sevřením.

potopit se

Plavání pod vodou v úplném zatopení, obvykle s použitím ochranných pomůcek, jako je například ploutev.

pohroužit (do kapaliny)

Pohroužit znamená dát něco do kapaliny, aby bylo pevně ponořeno.

přívod vody

Přívod vody je systém tepelného čerpadla, který čerpá teplou vodu do jímky, takže je dostupná pro domácí spotřebu.

pohroužit

Pohroužit znamená být velmi intenzivně soustředěný, zahleděný nebo zabrán do něčeho.

vrazit (facku)

Vrazit facku znamená fyzicky napadnout někoho ráznou ranou, která může být způsobena rukou nebo jiným předmětem.

ponořit (pero)

Ponoření je akce, kdy člověk nebo předmět stoupne nebo vstoupí do tekutiny. V případě použití pera to znamená, že se pero zasune do tekutiny.

ponořit (do vody)

Ponořit se do vody znamená potopit se do ní, aby byla něčí hlava nebo tělo úplně pod hladinou.

ponořit se

Ponořit se znamená začít hlouběji zkoumat nebo zaměřit pozornost na něco jiného nebo složitějšího.

rozvod vody

Rozvod vody je systém pro distribuci vody, který dodává pitnou vodu do domů a budov.

vrazit <do koho>

Vrazit do koho znamená fyzicky napadnout nebo vtlačit někoho do něčeho s cílem způsobit nemoc nebo bolest.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

potopit se (loď)

Potopit se: znamená zanořit se do vody až do úplného zmizení.

vyčistit (proudem vody)

Očistit proudem vody, odstranit nečistoty a zbytky nežádoucího materiálu.

ponořovat (do vody)

Ponořovat se do vody znamená vstoupit do ní do určité hloubky, aby se člověk mohl potopit, osvěžit se nebo plavat.

pohroužit se

Pohroužit se znamená zhluboka se ponořit do hlubokého řečiště, myšlenek nebo kontextu.

vrazit se

Vrazit se znamená provést silný náraz, např. osoby nebo předmětu, do čehokoliv.

ponořený (do vody)

Ponoření do vody znamená ponoření se do hloubky vody, např. pro potápění, koupání nebo jiné aktivity.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.