Facebook

Chopit se <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu chopit se <čeho>.

Význam: Chopit se: zaměřit se na, vzít na sebe, začít pracovat na čemkoli.

uchopit <co> (do ruky)

Uchopit (do ruky): vzít do ruky, sevřít pevně, uchopit do dlaní.

dostat <co>

Dostat znamená obdržet, získat nebo zažít něco.

získat

Získat: dosáhnout, získat přístup, obdržet nebo zmocnit se něčeho.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

dát

Dát: předat nebo poskytnout druhé straně; obdarovat někoho čímsi.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

odebrat

Odebrat: odstranit, vzít pryč, odstranit, odstranit.

odcizit

Odcizit - ukrást nebo opatřit si něco, co není vlastní, nebo si odebrat něco, co náleží někomu jinému.

pojmout <co jak>

Pojmout znamená chápat, rozumět nebo přijmout něco.

pochopit

Pochopit znamená pochopit myšlenku či smysl čehokoli, co se nás týká.

vyložit si

Provést interpretaci, analyzovat, vysvětlit; získat a pochopit potřebné informace.

Podobná synonyma

přisoudit <co komu>

Přisoudit znamená připojit něco k něčemu, nebo přiřadit něco k něčemu; připsat něco někomu, přičíst něco někomu.

rýt <do čeho>

Rýt znamená vytvářet zářezy nebo drážky do povrchu materiálu pomocí mechanických nebo elektrických nástrojů.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nedostávat se k úrovni požadované nebo očekávané druhou stranou.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

dlužit <co komu>

Dlužit znamená dát někomu to, co mu náleží; obvykle jde o peníze.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

uchopit

Uchopit znamená převzít kontrolu nebo se něčím zabývat; rozumět tomu, vyhodnotit to a následně provést odpovídající akce.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

vyložit <co kde>

Vyložit znamená vysvětlit, objasnit nebo interpretovat pojem, názor nebo myšlenku.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená bez svolení odcizit někomu jeho vlastnictví.

oddělit <co od čeho>

Oddělit znamená rozdělit, rozlišit nebo od sebe oddělit jednu věc od druhé.

ukládat <komu> (úkoly)

Ukládat úkoly znamená přidělovat jim úkoly nebo je přiřazovat a připomínat jejich splnění.

začít nadávat <komu>

Začít nadávat znamená začít s hrubými slovy obviňovat či urážet danou osobu.

panovat <komu>

Panovat znamená vládnout mu, být jim nadřazen a jejich jednání ovládat.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

zamíchat se <do čeho>

Zamíchat se: udělat rychlý pohyb, míchat či mícháním kombinovat nějaké ingredience.

upustit <od čeho>

Upustit : přestat se věnovat, zanechat, odmítnout.

pochopit <co>

Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

pochopit (jádro)

Pochopit znamená porozumět, uvědomit si a přijmout smysl či význam toho, co bylo řečeno nebo napsáno.

získat <co na čem>

Získat znamená získat něco prostřednictvím zaměstnání, obchodu, nákupu nebo jinou činností.

dát úplatek <komu>

Dát úplatek: vyplatit peníze nebo dárek výměnou za nezákonnou výhodu.

nechat <co komu>

Nechat znamená povolit druhému, aby si to užíval, používal nebo si to vzal.

vžít se <do čeho>

Vžít se: přijmout, prožít, identifikovat se s .

být oddán <komu>

Být oddán znamená si vážit a milovat někoho se vším srdcem a duší, být mu oddaný a věrný.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: dostat se dovnitř, začlenit se.