Facebook

Určit (nemoc) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu určit (nemoc).

Význam: Určit (nemoc): stanovení diagnózy onemocnění na základě symptomů a vyšetření pacienta.

stanovit

Stanovit znamená určit, definovat nebo vymezit jasnou hranici nebo požadavek.

rozpoznat

Rozpoznat znamená identifikovat něco nebo někoho na základě jejich charakteristik.

Podobná synonyma

stanovit (předem)

Stanovit znamená určit předem; definovat nebo stanovit pravidla, limity, podmínky a očekávání.

stanovit <co>

Stanovit: vymezit, určit, definovat.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

stanovit (předpisem)

Stanovit znamená určit, vyhlásit předpisem (zákonem, nařízením apod.) a povinně platit.

stanovit si

Ustanovit si cíl, vytvořit plán nebo definovat postup pro dosažení požadovaného výsledku.

rozpoznat (strukturu)

Rozpoznat znamená identifikovat, odhalit nebo poznat něco na základě pozorování či analýzy.

stanovit si <co> (jako cíl)

Stanovit si znamená určit si cíl, který chceme dosáhnout.