Facebook

Dospět k poznání - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu dospět k poznání.

Význam: Dospět k poznání znamená dosáhnout závěru nebo pochopit důsledky něčeho.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

zažít

Zažít znamená prožít něco osobně, prožít to na vlastní kůži.

prožít

Zažít, prožít; prožít něco silného s plným vědomím a zapamatovat si to.

zakusit

Zakusit znamená zažít něco nového, nebo obnovit něco už známého, jako například chuť, zážitek, nebo dobrodružství.

seznámit se <s kým>

Seznámit se: udělat si o někom lepší představu, poznat ho a budovat s ním vztah.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

rozeznat

Rozpoznat, vyhodnotit a posoudit situaci, osobu či věc; zjistit a poznat její nebo jeho skutečnou podobu.

rozpoznat

Rozpoznat znamená identifikovat, určit nebo poznat.

identifikovat

Identifikovat znamená určit, zjistit nebo specifikovat něco.

určit

Určit znamená stanovit, ustanovit nebo vymezit něco s jistotou.

Podobná synonyma

získat (úspěch)

Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

odvažovat se <čeho>

Odvažovat se je vystavit se riziku a zkusit něco nového, i když to může být obtížné nebo nebezpečné.

nakouknout <do čeho>

Nakouknout: získat první, rychlý pohled do čeho.

pouštět se <do čeho> (bezhlavě)

Pouštět se: bezhlavě se vrhnout do něčeho, s nezváženým rizikem a bez zohlednění následků.

dotýkat se <čeho>

Fyzický kontakt nebo dotek; přiblížení se k čemukoliv s úmyslem jej ovládat, zkoumat nebo vyjadřovat emoce.

třískat <do čeho>

Třískat: rychle a silně rozbíjet, drtit, rozmístit.

získat (lovem)

Získat lovem znamená získat něco prostřednictvím příjmu peněz nebo jiné formy platby.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

týt <z čeho>

Týt je slangové slovo pro "ucpat" nebo "zastavit", obvykle používané ve vztahu k zastavení nějakého druhu chování.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

užít <co n. čeho>

Užít: využít, vychutnat, prožít naplno.

emancipovaný <od čeho>

Emancipovaný člověk je osoba, která získala plnou svobodu a práva, zbavila se omezujících předsudků a získala nezávislost.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem; získat právní účinky, stát se vlastníkem čehosi.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

vplétat <co do čeho>

Vplétat znamená zapojit různé části dohromady, často navzájem propletat, a tím vytvořit kompaktní celek.

získat

Získat - dostat, získat kontrolu, vlastnit nebo dosáhnout něčeho.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

určit (cenu)

Stanovení ceny, která je vhodná pro obě strany v obchodu.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

plést se <do čeho>

Plést se: zamotat se, zmatkovat, ztrácet se, uvádět se v omyl.

pohlavní pud

Pohlavní pud je biologické vlákno, které se projevuje jako fyzická touha po sexuálním aktu.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

získat (přítele)

Získat přítele znamená vytvořit si blízký vztah s osobou, která vám dodá lásku a podporu.

najíst se <čeho>

Získat potravu; zjistit si, co je k dispozici, a přijmout to.

styk

Styk je vzájemný kontakt mezi dvěma osobami nebo skupinami osob, při němž se vytváří nebo udržuje vzájemný vztah.