Facebook

Odrazovat <koho od čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu odrazovat <koho od čeho>.

Význam: Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

urážet <komu> (hlavy)

Urážet : používat slova nebo činy, které jsou zaměřeny na osobu k úmyslnému způsobení újmy na jejím důstojnosti.

třást (ořechy)

Třást ořechy znamená škubat a trhat je rukama, aby se dostaly z jejich skořápky.

klátit

Klátit je verbální označení pro přílišnou zbytečnou nebo rušivou hlučnost nebo chování.

zrazovat

Zrazovat znamená naléhavě a nepříznivě působit na někoho, aby změnil své chování nebo názory.

Podobná synonyma

poroučet <co komu>

Poroučet označuje jednostranné nařízení nebo rozhodnutí, které se (často autoritativně) vyžaduje, aby se něco udělalo nebo neudělalo.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout mu příležitost, prostor nebo energii k tomu, aby mohl dosáhnout úspěchu.

darovat <co komu>

Darovat znamená dát něco někomu, aniž byste čekali něco na oplátku.

navrhnout <co komu>

Navrhnout: předložit návrh, který může být buď přijat nebo odmítnut.

zprotivit <co komu>

Zprotivit se komu: oponovat, stavět se proti jeho názoru či činům.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

vyrvat <co komu>

Vyrvat znamená násilím nebo silou odebrat něco někomu.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

vzkazovat <co komu>

Vzkazovat je posílat komukoliv zprávu, například pomocí telefonu nebo internetu.

ublížit <komu>

Ublížit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit člověka nebo zvíře.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

nepřát <komu>

Nepřát znamená projevovat nesympatie, odmítat, odporovat či odmítnout.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená poskytovat někomu pomoc, aby mohl dosáhnout cíle, který si stanovil.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená s někým probírat, dohodnout a vyjednat podmínky, aby obě strany dosáhly dohody.

padnout <komu> (šaty)

Padnout komu: dobře sedět, skvěle vypadat, být přesně na míru.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

slíbit <co komu>

Slíbit něco znamená dát slib, že to splníme. Slíbit něco komu je dát osobě slib, že to splníme.

přisuzovat <co komu>

Přisuzovat: dávat někomu nebo něčemu určité vlastnosti, kvality nebo funkce.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

poslat dopis <komu>

Poslat dopis někomu: odeslat dopis konečnému adresátovi.

vyslovovat <komu> (lásku)

Vyjadřovat lásku někomu nahlas.

dopřát sluchu <komu>

Dopřát sluchu někomu znamená poskytnout mu příležitost slyšet něco, co by jinak nemohl.

poroučet <komu>

Poroučet znamená dát povel, aby se něco udělalo.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

pomoci <komu>

Pomoc znamená poskytovat podporu nebo pomoc dané osobě.

napovídat <co komu>

Napovídat znamená dát náznaky nebo rady, aby se někdo mohl dobrat k onému výsledku.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

nadejít <komu>

Nadejít: přijít k někomu nebo něčemu; přinést naději, štěstí nebo pomoc.

vyčítat <komu>

Vyčítat znamená vyčíslit nebo připomenout někomu jeho prohřešky.