Facebook

Zažít - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu zažít.

Význam: Zažít znamená prožít něco osobně, prožít to na vlastní kůži.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

dospět k poznání

Dospět k poznání znamená dosáhnout závěru nebo pochopit důsledky něčeho.

prožít

Zažít, prožít; prožít něco silného s plným vědomím a zapamatovat si to.

zakusit

Zakusit znamená zažít něco nového, nebo obnovit něco už známého, jako například chuť, zážitek, nebo dobrodružství.

seznámit se <s kým>

Seznámit se: udělat si o někom lepší představu, poznat ho a budovat s ním vztah.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

rozeznat

Rozpoznat, vyhodnotit a posoudit situaci, osobu či věc; zjistit a poznat její nebo jeho skutečnou podobu.

rozpoznat

Rozpoznat znamená identifikovat, určit nebo poznat.

identifikovat

Identifikovat znamená určit, zjistit nebo specifikovat něco.

určit

Určit znamená stanovit, ustanovit nebo vymezit něco s jistotou.

strávit <kde> (dovolenou)

Strávit dovolenou znamená trávit volný čas po práci a odpočinout si od každodenních starostí.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

poznat

Poznat znamená získat vědomosti o něčem nebo někom, popř. pochopit jejich vzájemnou souvislost.

procítit

Procítit znamená prožít něco hluboce a intenzivně, vcítit se do situace a pocity.

strávit (oběd)

Strávit (oběd) znamená konzumovat oběd, jíst ho, aby vyřešit problém s hladem.

Podobná synonyma

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

dospět k závěru

Dojít k závěru, vyvodit logický závěr na základě dostupných informací.

identifikovat se

Identifikovat se znamená stanovit si svou vlastní totožnost, identitu nebo místo v komunitě.

pohlavní úd

Pohlavní úd je biologický orgán, který se vyskytuje u samců a samic pohlavně dospělých organismů, a jehož funkcí je mít sexuální styk.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho je dosažení něčeho požadovaného; dosáhnout cíle, výsledku nebo určitého stavu.

prožrat <do čeho> (díru)

Prožrat díru: prohloubit, kopat, vyhloubit nebo vyříznout otvor.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

zmocňovat se <čeho>

Uchopit a převzít do své kontroly, získat obecnou autoritu nad čím/kým.

zbavit se <čeho>

Odstranit či se zbavit čeho, odhodit nebo se zbavit něčeho.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

oblékat se <do čeho>

Převléct se do daného oděvu nebo oblečení.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

získat

Získat znamená získat něco, co jste předtím neměli, za pomoci úsilí nebo využívání příležitostí.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

vtěsnávat <co do čeho>

Vtěsnávat znamená silou zasouvat něco do něčeho, co nebude dolehnutelné.

použít <čeho n. co>

Použít: využít k něčemu; používat nějakou osobu, věc, službu nebo prostředky.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

osvobodit se <od čeho>

Osvobodit se od něčeho: uvolnit se od závislostí, pout a omezení, získat svobodu a nezávislost.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

napovídat <čeho>

Napovídat znamená dávat náznaky nebo nápovědy k určitému tématu či řešení.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

pohlavní přitažlivost

Pohlavní přitažlivost je pocity vzrušení a touhy po osobě opačného pohlaví.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

strávit

Prožít, zažít, trávit čas, dokončit, zbavit se.

rozpoznat (strukturu)

Rozpoznat znamená identifikovat, odhalit nebo poznat něco na základě pozorování či analýzy.