Facebook

Rozeznat - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu rozeznat.

Význam: Rozpoznat, vyhodnotit a posoudit situaci, osobu či věc; zjistit a poznat její nebo jeho skutečnou podobu.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

dospět k poznání

Dospět k poznání znamená dosáhnout závěru nebo pochopit důsledky něčeho.

zažít

Zažít znamená prožít něco osobně, prožít to na vlastní kůži.

prožít

Zažít, prožít; prožít něco silného s plným vědomím a zapamatovat si to.

zakusit

Zakusit znamená zažít něco nového, nebo obnovit něco už známého, jako například chuť, zážitek, nebo dobrodružství.

seznámit se <s kým>

Seznámit se: udělat si o někom lepší představu, poznat ho a budovat s ním vztah.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

rozpoznat

Rozpoznat znamená identifikovat, určit nebo poznat.

identifikovat

Identifikovat znamená určit, zjistit nebo specifikovat něco.

určit

Určit znamená stanovit, ustanovit nebo vymezit něco s jistotou.

odlišit

Odlišit: rozlišit jednu věc od druhé, rozdělit je nebo je rozpoznat díky jedinečným rysům.

rozlišit

Rozlišit znamená odlišit jednu věc od druhé nebo odlišit jednotlivé charakteristiky nebo znaky.

rozpoznat (strukturu)

Rozpoznat znamená identifikovat, odhalit nebo poznat něco na základě pozorování či analýzy.

poznat

Poznat znamená objevit nebo porozumět pravdě nebo skutečnosti o nějaké osobě, věci nebo situaci.

Podobná synonyma

zříci se <čeho>

Odříct se čeho/čeho a zbavit se toho; odmítnout, zřeknout se.

naskočit <do čeho>

Naskočit = rychle a bez připravenosti vstoupit do čeho, začít to používat/dělat.

investovat <do čeho>

Investovat je vložit peníze do něčeho, co vám přinese budoucí zisky nebo užitek.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

dbát <čeho>

Dbát znamená pečovat o něco, věnovat pozornost, být zodpovědný.

poznání <čeho>

Proces objevování, porozumění a učení se o daném tématu nebo jevu.

upustit <od čeho>

Odpustit, ustoupit od něčeho, zrušit či opustit.

zaplést se <do čeho>

Do něčeho se zaplést = vložit se do něčeho, do čeho se ještě nedávno nezapojovalo.

získat

Získat znamená obdržet, získat nebo dosáhnout něčeho, co předtím nebylo k dispozici.

získat dědictví

Získat dědictví znamená obdržet majetek, který po vás zanechal zemřelý člověk.

doznat <čeho>

Doznání je vyjádření pravdivosti, skutečnosti nebo uznání něčeho.

dotknout se <čeho>

Dotknout se znamená fyzicky se dotýkat čeho/čeho a zároveň se s ním vyrovnat.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená narazit něco čím, aby zůstalo pevně upevněné.

identifikovat <co>

Identifikovat: určit totožnost, vyčlenit jedinečné vlastnosti nebo charakteristiky.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

styk

Styk je vzájemný kontakt mezi dvěma osobami nebo skupinami osob, při němž se vytváří nebo udržuje vzájemný vztah.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zaznamenat, pozorovat, zaregistrovat nějakou informaci.

zabudovat <co do čeho>

Zabudovat znamená začlenit, vložit nebo zainstalovat nějakou věc do jiného systému nebo produktu.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

získat (vítězství)

Získat znamená dosáhnout vítězství nebo úspěchu.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

hledět si <čeho>

Hledět si: pečlivě dbát na, být pozorný k, dbát na dodržování (něčeho).

získat bohatství

Získat bohatství znamená mít finanční nebo materiální majetek.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).