Facebook

Vášeň <pro co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vášeň <pro co>.

Význam: Vášeň je silná touha po něčem, co má člověk skutečně rád a o čem se mu hluboce zdá. Je to silné přání, které vede k intenzivnímu zapojení se do něčeho.

zuřivost (chorobná)

Zuřivost (chorobná) je stav, kdy člověk má silné, nekontrolovatelné záchvaty agrese a vzteku.

maniactví

Maniactví je psychické onemocnění charakterizované získanou poruchou osobnosti, která se projevuje vystřídáním maniacálních a depresivních stavů.

posedlost

Posedlost je stav zaujatosti, který se vyznačuje intenzivním a trvalým zaměřením mysli na určitou osobu nebo činnost.

zaujatost

Zaujatost je stav, kdy člověk favorizuje jednu stranu problému, a ignoruje závažnost druhé strany.

Podobná synonyma

obava (chorobná)

Obava (chorobná) je silný strach z neznámého nebo nerealistický strach z něčeho, co se nemusí stát.

zuřivost

Zuřivost je silný vztek nebo hněv, který se projevuje v akutní a nepředvídatelné reakci.

ztuhlost (chorobná)

Ztuhlost (chorobná) je stav, kdy se osoba cítí napjatá, nevolná a s omezenou schopností pohybu.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

spavost (chorobná)

Spavost (chorobná) je stav, ve kterém je člověk neustále unavený, bez energie a chuti k činnostem.