Facebook

Kalamita (přírodní) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu kalamita (přírodní).

Význam: Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

katastrofa

Katastrofa je velmi silné slovo, které se používá pro popis velmi vážného nebo tragického úkazu. Obecně se používá pro označení velkého neštěstí, přírodního nebo lidského zaviněného, které způsobí vel

neštěstí

Neštěstí je nepříjemná situace, která se obvykle zakládá na negativních dopadech. Neštěstí může zahrnovat fyzickou, psychickou nebo materiální ztrátu a může vyvolat citovou bolest a smutek.

rána

Rána je akutní stav, který může být způsoben fyzickým zraněním, například zhmožením, úrazem, dopadem, úderem nebo střelnou zbraní. Může také vyvolat zánětlivé reakce a může být spojena se všemi druhy

tragédie

Tragédie je umělecký žánr, který představuje špatný konec hlavního hrdiny, který čelí problému, který nemůže vyřešit. Jeho neúspěšné pokusy obsahují výrazy smutku, zoufalství a naději a přinášejí pouč

Podobná synonyma

zaznít (rána)

Zaznít znamená ozvěnou se rozeznít, např. rána, jako ozvěna v prostoru.

rána (do tváře)

Udeření pěstí/ruky do tváře; fyzické násilí, které může způsobit bolest, modřiny a zranění.

zacelit se (rána)

Zacelit se znamená zhojit nebo zahojit se po zranění, nebo uzdravit se po nemoci.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

rána (z pušky)

Rána je výstřel z pušky. Je to výbuch stlačeného vzduchu, který vyvolává let projektilu.

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

rána (na branku)

Rána je úder, který se používá k překonání branky nebo cíle.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

zacelovat se (rána)

Zacelovat se znamená vyléčit ranu a obnovit její normální funkci.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

rána pěstí

Úder pěstí do těla, často způsobující bolest a modřiny.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.