Facebook

Přijít (zima) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu přijít (zima).

Význam: Přijít = příchod zimy, kdy teplota klesá a příroda přechází do zimního spánku.

udeřit <koho>

Fyzicky někoho napadnout, kopnout, uhodit nebo jinak fyzicky zasáhnout.

praštit

Rychle, silně a bez varování udeřit nebo odrazit něco/někoho.

zasáhnout

Zasáhnout znamená zasahovat nebo ovlivňovat nějakou situaci. Může to být fyzické nebo dokonce i psychické zásahy.

máznout

Máznout znamená provádět jednoduché úkony, opakovat je nebo se v nich trénovat. Je to také slovo používané pro popis nudného nebo opakujícího se pracovního úkolu.

bacit

Bacit znamená házet něco daleko nebo hodit něco na něco jiného. Toto slovo se také může použít k popisu úderu nebo zásahu.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky útočit na osobu, aby se jí ublížilo nebo aby se jí vzala její svoboda.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky zaútočit na někoho.

nastat

Přijít do stavu, být na místě; příchod, začátek.

Podobná synonyma

nevážit si <koho>

Nevážit si někoho znamená považovat ho za méněcenného, nevážit si jeho názoru, přínosu nebo zásluh.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená pečovat o někoho, dbát na jeho potřeby a zajišťovat mu dobré životní podmínky.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vyvolávat či stimulovat jistou činnost, názor či zájem.

otírat se <o koho>

Otírat se znamená upínat pozornost, aby se získal něčí přízeň nebo pozornost.

vyvlastňovat <koho n. co>

Vyvlastňovat je veřejnoprávní akce, kdy stát nebo jiná veřejná moc získává soukromou vlastnost bez souhlasu majitele.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

kárat <koho>

Kárat znamená připomínat někomu jeho chyby nebo nesprávné chování a očekávat, že se to už nebude opakovat.

dohnat <koho>

Dohnat = doběhnout k někomu nebo něčemu, dostihnout, dohnat ztrátu.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.

převézt <koho>

Převézt znamená přenést, přemístit nebo přepravit někoho nebo něco na jiné místo.

nahradit <koho>

Vyměnit koho/co za něco jiného; začít používat něco jiného místo toho původního.

orodovat <za koho>

Orodovat znamená hájit někoho, bránit jeho jméno, čest a práva.

balamutit <koho>

Balamutit znamená obviňovat někoho z bezdůvodných obvinění nebo vyvolávat nesmyslné konflikty.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat: šířit nepravdivé informace o někom s úmyslem ublížit.

vykrádat <koho>

Vykrádat znamená ukrást někomu věci nebo peníze.

hněvat se <na koho>

Hněvat se: projevovat silnou nelibost, rozčilovat se, vyjadřovat zlost .

mrskat <koho>

Mrskat se používá pro označení člověka, který je nerozhodný, nebo se vyhýbá jednoduchému rozhodnutí.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit z někoho něco: vyžadovat nebo donutit někoho, aby něco udělal nebo něco odevzdal.

očistit <koho>

Očistit znamená odstranit nečistoty a nepořádek z jeho těla, oblečení nebo prostředí.

vypuzovat <koho>

Vypuzovat znamená násilně odstranit, vyhnat nebo vyřadit kohokoliv.

odvracet se <od koho>

Vyhýbat se člověku nebo situaci; vytvářet si odstup.

podarovat <koho čím>

Podarovat znamená darovat někomu něco, být užitečným a ukázat lásku.

vyřadit <koho n. co>

Vyřadit: odejmout, odstranit, vyjmout z hry.

shodit <koho>

Shodit je časté slovní spojení, které znamená odstranit nebo vyhodit někoho z místa nebo pozice.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená zajmout a uzamčít do vězení nebo jiného omezeného prostoru.

obírat <koho>

Obírat znamená vykrást, okrást, zneužít nebo využít za účelem obohacení se na jeho úkor.

dojímat <koho> (melodie)

Dojímat = hladit, objímat nebo mazlit se s někým, aby se cítil milovaný a bezpečný.

nevražit <na koho>

Nevražit: nesouhlasit s někým, nemít pro něj úctu a zůstat neutrální během výměny názorů.