Facebook

Přijít o poslední peníze - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přijít o poslední peníze.

Význam: Ztratit finanční prostředky bez náhrady a možnosti je obnovit.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

oslabit se

Ztratit sílu nebo energii; zhoršit se fyzický stav nebo schopnosti.

vyčerpat se

Vyčerpat se znamená dojít fyzické či psychické síly, stav úplného vyčerpání.

Podobná synonyma

oslabit

Snížit sílu, vliv nebo intenzitu něčeho; zmírnit nebo zeslábit.

ztratit se

Ztratit se znamená zmizet, být nedostupný nebo být stržen situací, ve které nemáte kontrolu.

vyčerpat

Vyčerpat znamená úplně vyčerpat síly, energii, schopnosti; dokončit činnost až do konečného důsledku.

finančně se vyčerpat

Finančně se vyčerpat znamená spotřebovat veškeré finanční prostředky.

vyčerpat se (citově n. sexuálně)

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky vyčerpaný, ať už z nějaké citové situace nebo po sexuálním vyčerpání.

ztratit (matku)

Ztratit matku: zemřít, nebo být odloučen; ztráta nejbližšího člověka.

ztratit

Ztratit: ztratit se, ztratit kontrolu, ztratit zájem, ztratit něco či někoho, ztratit schopnost.

vyčerpat (vodu)

Vyčerpat znamená odebrat všechen obsah či dokončit až do konce, obvykle se používá pro odebrání vody.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

vyčerpat se (čas)

Vyčerpat se znamená být fyzicky nebo psychicky vyčerpaný a vyčerpaný do té míry, že je těžké dělat cokoliv.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.

prosáknout <čím> (krev)

Prosáknout krev znamená, že se dostane ven skrz nějakou trhlinu či otvor.

ztratit (zajímavost)

Ztratit znamená zapomenout nebo ztratit kontrolu nad něčím, co máte, nebo ztratit příležitost, kterou jste měli.

vylít krev

Vylít krev znamená odčerpat část krve z těla, běžně pomocí injekční stříkačky.

ztratit hlavu

Ztratit hlavu znamená neopatrně reagovat, začít se chovat hystericky, ztratit kontrolu nad situací.

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.

ztratit <co>

Ztratit: přijít o či se zbavit něčeho cenného, nezvratně ztratit.

ztratit (vítězství)

Prohrát, být poražen, získat méně než konkurence.