Facebook

Střední část (soutěže) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu střední část (soutěže).

Význam: Střední část obvykle zahrnuje bodování nebo pokusy vyřešit úkoly konkrétního soutěže.

polovička

Polovička je část něčeho, nejčastěji vyjádřená ve formě jedné půlky, např. těsta, času, úsilí apod.

polovice

Polovice znamená půl nebo stejně dělenou část nebo počet. Je to rovenství nebo úplné rozdělení na dvě části stejné velikosti.

půle

Polovina; část, která odděluje celku na dvě části rovného velikosti.

půlka

Polovina, část, která dělí celou jednotku na dvě části stejné velikosti nebo hodnoty.

celek

Celkem se rozumí jakákoliv soustava, která tvoří celek, a to včetně všech jejích součástí.

prostředek

Prostředek je nástroj nebo způsob, jak dosáhnout cíle nebo účelu.

manželka

Manželka je druhá polovina páru, společník, který je právně oddaný partner, který sdílí svůj život.

Podobná synonyma

spojený v celek

Spojení - slovo označující sdružení více jednotek dohromady, často za účelem osiření funkce.

prostředek (čisticí)

Prostředek je látka, která se používá ke čištění nebo úpravě něčeho.

vyšší celek

Vyšší celek je pojem označující seskupení méně složitých jednotek nebo částí, které jsou ze sebe navzájem závislé.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

sestavovat (celek)

Sestavovat znamená skládat jednotlivé části dohromady do celku.

vytvořit celek

Vytvořit celek znamená sloučit různé části či prvky do jednoho funkčního systému.

mohutný celek

Velká skupina, která má silnou sílu a vliv, nebo objekt, který je velký a majestátní.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

větný celek

Větný celek je souvislá struktura slov tvořící významovou jednotku.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.