Facebook

Skupina (pracovní) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu skupina (pracovní).

Význam: Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenské uskupení používané pro operace, které se skládají z různého počtu vojáků a často i techniky.

parta

Parta je skupina přátel, kteří se navzájem podporují a tráví společně čas.

Podobná synonyma

jednotka (pohotovostní)

Jednotka pohotovostní je skupina vojáků nebo policistů, kteří jsou vysláni na místo, aby zajistili pořádek nebo pomohli při krizové situaci.

akce (vojenská)

Akce je vojenská operace, která používá různé strategie, jako jsou manévry, útoky a obrana, aby dosáhla vojenských cílů.

vojenská síla

Vojenská síla je ozbrojená složka státu, která je kvalifikovaná a připravena pro boj.

vláda (vojenská)

Vláda vojenského charakteru je systém, který je řízen armádou nebo vládnoucí elitou.

jednotka

Jednotka je základní měřítko pro měření, jako např. centimetry, metry atd.

pohotovostní jednotka

Pohotovostní jednotka je jednotka vyšetřovací, která má za úkol rychle reagovat na různé situace a pomoci obětem.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

rytmická jednotka (řádek)

Rytmická jednotka je sled not, které tvoří jeden rytmický celku. Jsou uspořádány v určitém pořadí a rytmu.

tisková jednotka

Tisková jednotka je zařízení, které slouží k tisku tiskovin, jako jsou dokumenty, fotografie a další.

jednotka (letecká)

Jednotka (letecká) je skupina letadel, která je sestavena pro účel plnění specifického úkolu.

jednotka (speciální)

Jednotka je skupina lidí s určitým posláním nebo úkolem, který je třeba splnit.

jednotka taktu

Jednotka taktu je rytmická jednotka, která určuje počet úderů u rytmické struktury.

pracovní jednotka

Pracovní jednotka je jednotka času, po kterou je nutné se soustředit na práci, aby byla úspěšně dokončena.