Facebook

Základní část - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu základní část.

Význam: Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

prvek

Prvek je základní stavební jednotka všech chemických sloučenin. Jsou to nejmenší částice, ze kterých se složí všechny látky.

složka

Složka je soubor nebo adresář na počítači, kde se ukládají soubory a informace.

součástka

Součástka je jednotka, která je součástí nějakého celku a slouží k jeho funkčnosti.

základ

Základ znamená základní část, která je nutná pro stavbu, funkci nebo hodnotu něčeho.

živel

Živel je přírodní jev nebo úkaz, jako jsou například bouře, požáry, zemětřesení a podobně.

přírodní síla

Přírodní síla je silná síla přírody, která je předávána z generace na generaci a může být využita k našemu prospěchu.

galvanický článek

Galvanický článek je elektrický generátor, který vytváří elektrické napětí pomocí vysoce reaktivního kovového páru.

Podobná synonyma

síla

Síla je schopnost nebo energie, která může být fyzická, psychická nebo spirituální a proměňuje situace.

hybná síla

Hybná síla je sila, která způsobuje, že se těleso pohybuje nebo změní svou polohu.

tažná síla

Tažná síla je sila, která působí mezi dvěma tělesy nebo objekty a táhne je k sobě.

článek víry

Článek víry je výčet základních zásad víry v určité církvi, které jsou považovány za klíčové pro její naprostou identitu.

článek

Článek je odstavec, část nebo kapitola textu, která se většinou skládá z více odstavců.

přírodní (plyn)

Přírodní plyn je palivo, které se těží přímo z přírodních zdrojů a jehož složení je přírodní.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.

mužská síla

Mužská síla je fyzická a psychická odolnost mužského pohlaví, která je vyžadována k dosažení osobních cílů.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

přírodní

Přírodní znamená vztahující se k přírodě, přirozené a neumělé.

uveřejnit (článek)

Uveřejnit článek znamená zpřístupnit ho veřejnosti prostřednictvím internetu nebo jiných médií.

předělat (článek)

Předělat znamená změnit, opravit nebo obnovit něco jiným nebo modernějším způsobem.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

stavební prvek (jednolitý)

Stavební prvek je jednolitá součást stavby, jako jsou například stěny, stropy, podlahy nebo schodiště.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.