Facebook

Nedostatečnost - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nedostatečnost.

Význam: Nedostatečnost znamená nedostatek nebo nedostatek potřebných schopností, zdrojů nebo výsledků.

méněcennost

Méněcennost je pocit nevýznamnosti, nízké sebeúcty a nízkého sebevědomí.

podřadnost

Podřadnost je stav nebo pozice, která je nižší než něco jiného; je to postavení, které je méně významné než druhé postavení.

horší jakost

Horší jakost je ukazatel nízké kvality produktu nebo služby.

nižší hodnota

Nižší hodnota je míra hodnoty nebo vlastnosti, která je nižší než standardní nebo toužebnou úroveň.

neuspokojivost

Neuspokojivost je stav nespokojenosti s výsledkem, situací nebo výkonem.

špatnost

Špatnost je stav, kdy se něco děje nebo je něčí chování je špatné.

chatrnost

Chatrnost je stav nebo vlastnost slabosti nebo nedostatečnosti.

insuficience

Nedostatečnost, nedostatek; neschopnost plně vykonávat funkci nebo plnit účel.

nedostačivost

Nedostačivost je nedostatečnost, neschopnost nebo nedostatek potřebných prostředků či zdrojů k uspokojení dané potřeby.

Podobná synonyma

hodnota

Hodnota je cena, kterou se váží k jakémukoli předmětu nebo činnosti. Označuje míru cenu nebo důležitosti věci.

hodnota (střední)

Hodnota je míra, jakou je něco ceněno nebo vysoce ceněno; je to hodnota, kterou lidé připisují něčemu, co se jim líbí nebo je pro ně důležité.

horší

Horší je náležitost, která není tak dobrá jako jiná. Je to stav, který není tak dobrý jako to, co je lepší.

jakost

Jakost je míra kvality nebo úrovně specifických vlastností produktu nebo služby.

k nižší hodnotě

Zmenšení, snížení, úprava na nižší míru.

číselná hodnota

Číselná hodnota je číslo, které má význam nebo hodnotu, například v matematice, ekonomice nebo v informatice.

hodnota (peněz)

Hodnota peněz je měřítko, které se používá k určení hodnoty jednotlivých finančních aktiv.

stejná hodnota

Stejná hodnota je shoda ve vztahu dvou nebo více hodnot, které se rovnají mezi sebou.