Facebook

Nedostatečnost - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nedostatečnost.

Význam: Nedostatečnost znamená nedostatek nebo nedostatek potřebných schopností, zdrojů nebo výsledků.

méněcennost

Méněcennost je pocit nevýznamnosti, nízké sebeúcty a nízkého sebevědomí.

podřadnost

Podřadnost je stav nebo pozice, která je nižší než něco jiného; je to postavení, které je méně významné než druhé postavení.

horší jakost

Horší jakost je ukazatel nízké kvality produktu nebo služby.

nižší hodnota

Nižší hodnota je míra hodnoty nebo vlastnosti, která je nižší než standardní nebo toužebnou úroveň.

neuspokojivost

Neuspokojivost je stav nespokojenosti s výsledkem, situací nebo výkonem.

špatnost

Špatnost je stav, kdy se něco děje nebo je něčí chování je špatné.

chatrnost

Chatrnost je stav nebo vlastnost slabosti nebo nedostatečnosti.

insuficience

Nedostatečnost, nedostatek; neschopnost plně vykonávat funkci nebo plnit účel.

nedostačivost

Nedostačivost je nedostatečnost, neschopnost nebo nedostatek potřebných prostředků či zdrojů k uspokojení dané potřeby.

Podobná synonyma

horší

Horší může být považováno za opak lepšího, něčeho, co není tak dobré jako původní.

jakost

Jakost je míra kvality nebo úrovně specifických vlastností produktu nebo služby.

stejná hodnota

Stejná hodnota je shoda ve vztahu dvou nebo více hodnot, které se rovnají mezi sebou.

hodnota (peněz)

Hodnota peněz je měřítko, které se používá k určení hodnoty jednotlivých finančních aktiv.

hodnota

Hodnota je míra, ocenění nebo hodnocení čehokoli. Označuje, jak důležitý, cenný nebo důstojný je něco.

číselná hodnota

Číselná hodnota je číslo, které má význam nebo hodnotu, například v matematice, ekonomice nebo v informatice.

hodnota (střední)

Hodnota je míra, jakou je něco ceněno nebo vysoce ceněno; je to hodnota, kterou lidé připisují něčemu, co se jim líbí nebo je pro ně důležité.

k nižší hodnotě

Zmenšení, snížení, úprava na nižší míru.