Facebook

Méněcennost - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu méněcennost.

Význam: Méněcennost je pocit nevýznamnosti, nízké sebeúcty a nízkého sebevědomí.

podřadnost

Podřadnost je stav nebo pozice, která je nižší než něco jiného; je to postavení, které je méně významné než druhé postavení.

nedostatečnost

Nedostatečnost znamená nedostatek nebo nedostatek potřebných schopností, zdrojů nebo výsledků.

horší jakost

Horší jakost je ukazatel nízké kvality produktu nebo služby.

nižší hodnota

Nižší hodnota je míra hodnoty nebo vlastnosti, která je nižší než standardní nebo toužebnou úroveň.

druhořadost

Druhořadost je pořadí nebo stupeň, který je druhý po prioritním. Jde o nižší prioritu než první řadě.

inferiorita

Inferiorita je stav nebo způsob myšlení, kdy je někdo nebo něco vnímáno jako nižší než ostatní.

Podobná synonyma

hodnota

Hodnota je míra, ocenění nebo hodnocení čehokoli. Označuje, jak důležitý, cenný nebo důstojný je něco.

k nižší hodnotě

Zmenšení, snížení, úprava na nižší míru.

hodnota (peněz)

Hodnota peněz je měřítko, které se používá k určení hodnoty jednotlivých finančních aktiv.

stejná hodnota

Stejná hodnota je shoda ve vztahu dvou nebo více hodnot, které se rovnají mezi sebou.

číselná hodnota

Číselná hodnota je číslo, které má význam nebo hodnotu, například v matematice, ekonomice nebo v informatice.

horší

Horší je náležitost, která není tak dobrá jako jiná. Je to stav, který není tak dobrý jako to, co je lepší.

jakost

Kvalita; nebo úroveň, ve které se výrobek nebo služba shoduje s očekávanými požadavky.

hodnota (střední)

Hodnota je míra, jakou je něco ceněno nebo vysoce ceněno; je to hodnota, kterou lidé připisují něčemu, co se jim líbí nebo je pro ně důležité.