Facebook

Horší - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu horší.

Význam: Horší je náležitost, která není tak dobrá jako jiná. Je to stav, který není tak dobrý jako to, co je lepší.

umístěný vzadu

Umístění vzadu znamená, že je ve stínu nebo v pozadí, zatímco jiné věci jsou v popředí.

přední

Přední znamená nejdůležitější, vysoce postavený, vedoucí či vynikající.

vzdálený

Vzdálený: odlišný, vzdálený v čase i prostoru; daleký, odcizený; daleko od očekávání.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako příliš nízká kvalita věci nebo služeb, které nejsou dostatečně dobré, aby splňovaly standardy.

Podobná synonyma

vzadu

Vzadu znamená na konci nebo na zadní straně, něco, co je na druhé straně nebo na posledním místě.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

umístěný

Umístění je proces stanovení polohy nebo pozice něčeho; obvykle se používá ve finančnictví nebo obchodu.

přední činitel

Přední činitel je vůdčí osoba ve vládní nebo obecní organizaci.

přední strana

Přední strana je oblast nebo část, která je ve viditelné pozici nebo obecně viditelná.

osobnost (přední)

Osobnost je člověk, který se zásluhou svého talentu, schopností a úspěchů stal významnou postavou ve svém oboru.