Facebook

Horší jakost - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu horší jakost.

Význam: Horší jakost je ukazatel nízké kvality produktu nebo služby.

méněcennost

Méněcennost je pocit nevýznamnosti, nízké sebeúcty a nízkého sebevědomí.

podřadnost

Podřadnost je stav nebo pozice, která je nižší než něco jiného; je to postavení, které je méně významné než druhé postavení.

nedostatečnost

Nedostatečnost znamená nedostatek nebo nedostatek potřebných schopností, zdrojů nebo výsledků.

nižší hodnota

Nižší hodnota je míra hodnoty nebo vlastnosti, která je nižší než standardní nebo toužebnou úroveň.

Podobná synonyma

stejná hodnota

Stejná hodnota je shoda ve vztahu dvou nebo více hodnot, které se rovnají mezi sebou.

hodnota

Hodnota je cena, kterou se váží k jakémukoli předmětu nebo činnosti. Označuje míru cenu nebo důležitosti věci.

číselná hodnota

Číselná hodnota je číslo, které má význam nebo hodnotu, například v matematice, ekonomice nebo v informatice.

k nižší hodnotě

Zmenšení, snížení, úprava na nižší míru.

hodnota (střední)

Hodnota je míra, jakou je něco ceněno nebo vysoce ceněno; je to hodnota, kterou lidé připisují něčemu, co se jim líbí nebo je pro ně důležité.

hodnota (peněz)

Hodnota peněz je měřítko, které se používá k určení hodnoty jednotlivých finančních aktiv.