Facebook

Hodnota (v penězích) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu hodnota (v penězích).

význam

Význam je souhrn myšlenek, konceptů nebo objektů, které jsou spojeny s určitým slovem nebo výrazem.

důležitost

Důležitost je míra, do jaké je něco potřebné, významné nebo cenné.

odměna

Odměna je něčí odměna za úspěšný výsledek nebo za dokončení nějaké činnosti.

prémie

Prémie je odměna, která se dává jako ocenění za dobře odvedenou práci, úspěch nebo účast.

uznání

Uznání je projev přijetí nebo ocenění něčího prospěšného či užitečného.

trofej

Trofej je cena nebo odměna předávaná vítězům určité soutěže nebo výkonu.

soutěž

Soutěž je konkurenční aktivita, ve které se snaží jednotlivci či skupiny dosáhnout nejlepšího výsledku.

závody

Soupeření o co nejlepší výsledek mezi různými účastníky, kteří mají stejný cíl.

šampionát

Soutěž o titul šampiona ve sportu nebo umění, ve které se soutěžící snaží získat nejvyšší počet bodů a stát se vítězem.

Podobná synonyma

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.

odměna (peněžitá)

Peněžitá odměna je finanční satisfakce za vykonanou práci.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

soutěž (sportovní)

Soutěž je sportovní akce, ve které se účastníci snaží porazit ostatní a dosáhnout nejvyššího umístění.

vrcholná soutěž (sportovní)

Vrcholná soutěž je vrcholová sportovní událost, která se obvykle koná jednou za rok a obvykle zahrnuje nejlepší sportovce v daném oboru.

mít význam

Mít význam znamená být důležitý nebo mít významný vliv. Znamená to být významný pro druhé nebo pro situaci.

soutěž (hospodářská)

Soutěž je odborný termín pro obchodní nebo hospodářskou činnost ve které se snaží jednotliví hráči o co nejlepší výsledek.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

uznání (neskrývané)

Uznání je ocenění, které vyjadřuje pochvalu nebo uznání pro někoho za odvedenou práci. Je to veřejné prohlášení uznání.

odměna (autorská)

Odměna je finanční nebo nefinanční odměna věnovaná autorovi jako uznání za vynikající dílo.

automobilové závody

Automobilové závody jsou soutěže, ve kterých účastníci soutěží ve špičkových vozidlech s cílem dosáhnout nejlepšího času.

mající uznání

Uznání je pocta nebo ocenění pro osobu, čin nebo výkon, které je obdivováno a oceňováno.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

dosahovat (uznání)

Dosahovat uznání znamená dostat se do pozornosti ostatních a získat si respekt.

(sportovní) soutěž

Soutěž je ve sportu soupeření mezi jednotlivci nebo týmy s cílem získat nejvyšší výsledek.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojovat, připojit, připojovat či přidávat něco k něčemu jinému.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.