Facebook

Insuficience - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu insuficience.

Význam: Nedostatečnost, nedostatek; neschopnost plně vykonávat funkci nebo plnit účel.

nedostatečnost

Nedostatečnost je stav, kdy člověk nemá dostatek znalostí, dovedností nebo materiálu pro úspěšné dokončení činnosti.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

neuspokojivost

Neuspokojivost je stav nespokojenosti s výsledkem, situací nebo výkonem.

špatnost

Špatnost je stav, kdy se něco děje nebo je něčí chování je špatné.

chatrnost

Chatrnost je stav nebo vlastnost slabosti nebo nedostatečnosti.

nedostačivost

Nedostačivost je nedostatečnost, neschopnost nebo nedostatek potřebných prostředků či zdrojů k uspokojení dané potřeby.

Podobná synonyma

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy něco chybí nebo není dostatek. Může to být nedostatek materiálů, času, prostoru, znalostí atd.

vynakládat (síly)

Vynakládat síly znamená obětovat čas, úsilí a energii pro vykonání nějaké činnosti.

přepínat (síly)

Přepínat je proces změny mezi dvěma nebo více různými stavy. Jde o proces přepínání mezi různými sílami, například mezi napětím a proudem.

ozbrojené síly KSČ

Ozbrojené síly KSČ byly sovětskou vládou schválené ozbrojené jednotky, které hlídaly a chránily Československo a jeho občany.

rozmístit (síly)

Rozmístit znamená rozdělit a rozložit silné síly po širší oblasti.

přenos (síly)

Přenos (síly) je pohyb energie nebo síly z jednoho místa na druhé.

vynaložit (síly)

Vynaložit znamená fyzickou nebo psychickou energii použít k dosažení něčeho.

zlé síly

Zlé síly jsou silou, která ve svých činech ohrožuje dobro, které je často zaměřeno na zničení, ničení a zvrhnutí lidského světa.

přenos hnací síly

Přenos hnací síly je proces, při kterém je energie přenášena z motoru na pohyblivé části, aby poháněly stroj.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.