Facebook

špatnost - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu špatnost.

Význam: Špatnost je stav, kdy se něco děje nebo je něčí chování je špatné.

neuspokojivost

Neuspokojivost je stav nespokojenosti s výsledkem, situací nebo výkonem.

chatrnost

Chatrnost je stav nebo vlastnost slabosti nebo nedostatečnosti.

insuficience

Nedostatečnost, nedostatek; neschopnost plně vykonávat funkci nebo plnit účel.

nedostačivost

Nedostačivost je nedostatečnost, neschopnost nebo nedostatek potřebných prostředků či zdrojů k uspokojení dané potřeby.

ničemnost

Ničemnost je zločinný čin nebo skutek, který je nezákonný nebo příčí se obecně uznávaným morálním zásadám.

hanebnost

Hanebnost je hrubý prohřešek proti morálce nebo dobrým mravům; označuje se za hrubé, neslušné a odpudivé.

darebáctví

Darebáctví je prohřešek proti zákonu, který zahrnuje krádeže, vloupání, podvody či zpronevěry.

Žádná další podobná synonyma k špatnost jsme nenašli.