Facebook

K nižší hodnotě - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu k nižší hodnotě.

Význam: Zmenšení, snížení, úprava na nižší míru.

směrem níže

Směrem níže je zkrácený pohled na věc; prohloubení, sjednocení a zjednodušení.

nahoru

Nahoru: směrem vzhůru, do výšky, do vyšší úrovně.

vzhůru

Vzhůru znamená směřovat nahoru, dopředu nebo k lepšímu.

Podobná synonyma

prosakovat (nahoru)

Prosakovat znamená vytékat postupně skrz nebo přes něco nahoru.

kterýmkoli směrem

Krátká definice: Shrnutí je zjednodušený popis něčí myšlenky, textu nebo informací.

hodit vzhůru

Hodit vzhůru znamená odhodit něco do vzduchu, aby se dostalo do vyššího postavení.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

jít vzhůru

Růst, zlepšovat se, zvyšovat své dovednosti a schopnosti.

vytahovat (nahoru)

Vytahovat znamená přenést něco nahoru, nebo zvednout něco do vyšší pozice.

níže

Konzistentní: Ustálený, stabilní, srozumitelný a stejný po celou dobu.

tlak směrem nahoru

Tlak směrem nahoru je fyzikální jev, kdy se objekt stlačuje, přičemž se zvyšuje tlak a síla.

vystoupit (nahoru)

Vystoupit je postupně se zvedat, jít nahoru.

vyhodit (nahoru)

Vyhodit znamená vyřadit, vyřídit nebo vyhodit, což znamená odebrat nebo odstranit něco.

být vzhůru

Být vzhůru znamená být bdělý a aktivní; znamená to také být připravený na to, co přichází.

vyškrábat se (nahoru)

Vyškrábat se nahoru znamená dosáhnout něčeho obtížného, často při odstraňování překážek, nebo při dosahování úspěchu.

pohledět (vzhůru)

Pohledět (vzhůru) znamená pohlédnout nahoru s úctou a údivem, často se snažíme vyhledat odpovědi.

dostat se nahoru

Dostat se nahoru znamená dosáhnout výsledků, dosažení úspěchu a postoupit výš.

skok vzhůru

Skok vzhůru je pohyb dopředu nebo nahoru, často po provedení otočky nebo hlavního pohybu. Může být proveden pro sportovní aktivity, jako je skákání nebo tanec.

vytáhnout (nahoru)

Vytáhnout nahoru znamená dostat se z něčeho nebo někam nahoru, například po schodech, kopci nebo dřevěném žebříku.

jít nahoru

Vzestup, zvýšení nebo vývoj na vyšší úroveň.

upravit číslo (dolů n. nahoru)

Upravit číslo znamená změnit jeho hodnotu buď nahoru nebo dolů.

vyjít nahoru

Vyjít nahoru znamená dosáhnout úspěchu nebo postoupit na vyšší úroveň.