Facebook

Neuspokojivost - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu neuspokojivost.

Význam: Neuspokojivost je stav nespokojenosti s výsledkem, situací nebo výkonem.

špatnost

Špatnost je stav, kdy se něco děje nebo je něčí chování je špatné.

chatrnost

Chatrnost je stav nebo vlastnost slabosti nebo nedostatečnosti.

insuficience

Nedostatečnost, nedostatek; neschopnost plně vykonávat funkci nebo plnit účel.

nedostačivost

Nedostačivost je nedostatečnost, neschopnost nebo nedostatek potřebných prostředků či zdrojů k uspokojení dané potřeby.

Žádná další podobná synonyma k neuspokojivost jsme nenašli.