Facebook

Hodnota (střední) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu hodnota (střední).

Význam: Hodnota je míra, jakou je něco ceněno nebo vysoce ceněno; je to hodnota, kterou lidé připisují něčemu, co se jim líbí nebo je pro ně důležité.

rozměr (příčný)

Rozměr je veličina, která popisuje velikost něčeho ve dvou nebo více směrech.

prostřednost

Prostřednost je chování, které se snaží získat nějaký výhodu pro sebe bez ohledu na druhé.

průměrnost

Průměrnost je stav, kdy se něco řadí mezi ostatní, ale není výjimečné nebo zvláštní.

Podobná synonyma

rozměr

Rozměr je míra nebo velikost, jako je délka, šířka nebo hloubka.

svislý rozměr

Svislý rozměr je jeden z hlavních rozměrů ve třídimenzionálním prostoru. Označuje vzdálenost nebo délku mezi dvěma body na ose, která je ve směru nahoru nebo dolů.

příčný

Příčný se obvykle používá k popisu něčeho, co je kolmé, napříč nebo ve směru křížení.

mít rozměr

Mít rozměr znamená zvážit všechny aspekty situace, aby se dospělo k informovanému a rozumnému rozhodnutí.

rozměr (předmětu)

Rozměr označuje velikost nebo délku předmětu nebo oblasti.