Facebook

Podřadnost - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu podřadnost.

Význam: Podřadnost je stav nebo pozice, která je nižší než něco jiného; je to postavení, které je méně významné než druhé postavení.

méněcennost

Méněcennost je pocit nevýznamnosti, nízké sebeúcty a nízkého sebevědomí.

nedostatečnost

Nedostatečnost znamená nedostatek nebo nedostatek potřebných schopností, zdrojů nebo výsledků.

horší jakost

Horší jakost je ukazatel nízké kvality produktu nebo služby.

nižší hodnota

Nižší hodnota je míra hodnoty nebo vlastnosti, která je nižší než standardní nebo toužebnou úroveň.

druhořadost

Druhořadost je stav, kdy je něco považováno za méně důležité nebo méně hodnotné ve srovnání s něčím jiným.

podružnost

Podružnost je stav podřízení jedné věci druhé. Je to poměr závislosti mezi dvěma prvky, které se navzájem ovlivňují.

nedokonalost

Nedokonalost znamená omyl nebo nedostatek ve věci nebo činu; není dokonalé nebo dokončené.

nekvalitnost

Nekvalitnost je stav, kdy něco není dostatečně dobré či správné, nebo nemá dostatečný standard.

hypotaxe

Hypotaxe je druh syntaktické struktury, která používá souvislé skládání vět a větných členů.

souřadnost

Souřadnost je schopnost pořádku, správného uspořádání a systémového řazení informací.

Podobná synonyma

horší

Horší je náležitost, která není tak dobrá jako jiná. Je to stav, který není tak dobrý jako to, co je lepší.

hodnota

Hodnota je vlastnost nebo charakteristika čehokoli, co má cenu, význam nebo významnost.

jakost

Kvalita; nebo úroveň, ve které se výrobek nebo služba shoduje s očekávanými požadavky.

hodnota (střední)

Hodnota je míra, jakou je něco ceněno nebo vysoce ceněno; je to hodnota, kterou lidé připisují něčemu, co se jim líbí nebo je pro ně důležité.

číselná hodnota

Číselná hodnota je číslo, které má význam nebo hodnotu, například v matematice, ekonomice nebo v informatice.

k nižší hodnotě

Zmenšení, snížení, úprava na nižší míru.

stejná hodnota

Stejná hodnota je shoda ve vztahu dvou nebo více hodnot, které se rovnají mezi sebou.

hodnota (peněz)

Hodnota peněz je měřítko, které se používá k určení hodnoty jednotlivých finančních aktiv.