Facebook

Chatrnost - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu chatrnost.

Význam: Chatrnost je stav nebo vlastnost slabosti nebo nedostatečnosti.

zchátralost

Zchátralost je stav narušeného stavu a funkce budovy, stavby nebo jiného objektu, který je běžně doprovázen známkami zanedbání, opotřebení nebo poškození.

sešlost

Sešlost je společenská událost, která se koná za účelem setkání, sdílení a zábavy.

vetchost

Vetchost je vlastnost, která se projevuje jako neochota poskytnout jinému člověku pomoc či službu.

zvetšelost

Zvetšelost je proces, kdy se nějaký objekt nebo organismus zvětší ve velikosti.

slabost

Slabost je nedostatečnost fyzické síly, schopnosti nebo odolnosti; nedostatek síly a odolnosti.

neduživost

Neduživost je stav, ve kterém se člověk cítí slabý, unavený a bez energie.

bídnost

Bídnost je stav hlubokého smutku, beznaděje a bezútěšnosti.

nevalnost

Nevalnost je stav, kdy člověk pociťuje slabost, únavu a nedostatek energie.

špatnost

Špatnost je stav, kdy se člověk chová nezdvořile, nečestně, nečestně nebo nevhodně.

chabost

Chabost je stav slabosti, nedostatečnosti nebo špatné kvality.

nedostatečnost

Nedostatečnost je stav, kdy není dosaženo požadovaného nebo očekávaného stupně.

neuspokojivost

Neuspokojivost je stav nespokojenosti s výsledkem, situací nebo výkonem.

insuficience

Nedostatečnost, nedostatek; neschopnost plně vykonávat funkci nebo plnit účel.

nedostačivost

Nedostačivost je nedostatečnost, neschopnost nebo nedostatek potřebných prostředků či zdrojů k uspokojení dané potřeby.

Podobná synonyma

slabost (kuřácká)

Slabost je psychická nebo fyzická vlákna způsobená kouřením, která může vést k oslabení těla a snížení odolnosti.