Facebook

Stejná hodnota - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu stejná hodnota.

Význam: Stejná hodnota je shoda ve vztahu dvou nebo více hodnot, které se rovnají mezi sebou.

náhrada (rovnocenná)

Substituce, náhrada rovnocenným předmětem či činností.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

Podobná synonyma

stejný

Stejný: přesně týž, identický, shodný, podobný.

náhrada

Náhrada je zástupný úkon nebo předmět, který může být použit místo jiného úkonu nebo předmětu.

význam

Význam je ideální interpretace, znamení nebo známka něčeho, co je vyjádřeno slovy nebo symboly.

mít význam

Mít význam znamená mít smysl, být důležité, mít významný dopad.

náhrada (škod)

Částečná nebo úplná finanční náhrada za škodu způsobenou osobou nebo věcí.

náhrada (peněžitá)

Peněžitá náhrada je finanční odškodnění za škodu nebo ztrátu, které je poskytnuto náhradou za ztracené výhody nebo za způsobenou újmu.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

stejný (názor)

Stejný názor = totožný názor, shodný názor.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.