Facebook

Stejná hodnota - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu stejná hodnota.

Význam: Stejná hodnota je shoda ve vztahu dvou nebo více hodnot, které se rovnají mezi sebou.

náhrada (rovnocenná)

Substituce, náhrada rovnocenným předmětem či činností.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

Podobná synonyma

stejný

Stejný: přesně týž, identický, shodný, podobný.

náhrada

Náhrada je zástupný prostředek, jímž se nahrazuje věc, činnost nebo služba, která je ztracena, poškozena nebo zrušena.

náhrada (škod)

Částečná nebo úplná finanční náhrada za škodu způsobenou osobou nebo věcí.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

význam

Význam je slovo nebo věta, které vysvětlují, co nebo kdo je za daným pojmem nebo výrazem.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

náhrada škody

Náhrada škody je odškodnění vyplacené osobě, které bylo způsobeno újmou (újmou na zdraví, majetku atd.).