Facebook

O mnoho - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu o mnoho.

Význam: Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

vzdáleně

Vzdáleně znamená daleko, odděleně, za dlouhou vzdáleností.

blízko

Blízko znamená vedle sebe, v okolí nebo blízké místo.

velice

Velice má význam velmi, intenzivně, nesmírně; je to zvýraznění, zesílení, silné zdůraznění obsahu.

velmi

Velmi je adverbiální slovo označující míru, intenzitu nebo množství. Znamená "velmi, hodně, extrémně".

značně

Značně znamená "velmi, hodně, silně". Používá se k popisu velkého stupně intenzity, rozsahu nebo objemu.

mnohem

Mnohem znamená velmi, velké množství nebo nejvyšší stupeň.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

Podobná synonyma

hodně

Hodně je vyjadřovacím slovem pro velké množství či intenzitu něčeho. Představuje silnou především kladnou reakci, nadšení nebo množství.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.