Facebook

Rychle odejít - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rychle odejít.

Význam: Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

vypadnout <odkud>

Vypadnout znamená opustit dané místo nebo situaci, odejít nebo odejít.

vyhučet

Vyhučet znamená ztišit se, ztratit hlas nebo být přehlušen.

odpálit

Odpálit znamená rychle se vzdalovat, odpoutat, odstartovat, odletět nebo odjet.

Podobná synonyma

vykázat <koho odkud>

Vykázat znamená donutit někoho odejít z určitého místa.

vyhodit <odkud>

Vyhodit znamená odebrat nebo odstranit něco z určitého místa, například vyhodit z domu.

vymáznout <odkud>

Vymazání je proces, při kterém je něco odstraněno, např. při vymazání dat z disku.

pocházet <odkud>

Pocházet znamená mít původ nebo vzniknout .

vypadnout

Vypadnout znamená odchod, vyřazení, vyhazov nebo vyloučení z něčeho.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odešel z určitých míst, aby se zbavil místa nebo situace.

vyhošťovat <koho odkud>

Vyhošťovat znamená násilně vyhnat osobu z určitého místa.

odpálit (míč)

Odpálit míč znamená silně ho odrazit, například pomocí hole nebo nohy, tak aby letěl daleko.

uniknout <odkud>

Ujet, předstihnout, uprchnout; vymanit se z čeho nebo odkud.

východ (odkud)

Východ je označení pro směr odkud slunce vychází. Může to být konkrétní místo, např. Východní Evropa, nebo obecné smerování.

prýštit <odkud> (voda)

Prýštit: proudit (voda) z otvoru, tryskat ven.

odcházet (odkud)

Odejít, opustit místo, na kterém se právě nacházíme, a to bez ohledu na to, odkud pocházíme.

vypudit <koho> odkud

Vypudit znamená vyhnat, vystrnadit (násilím nebo jinak) někoho z místa, kde se nachází.

hnát <koho> odkud

Hnát znamená násilím donutit někoho k opuštění místa nebo stavu.

odejít <odkud>

Odejít: opustit místo, odchod, ukončit přítomnost.

vypadnout (ze sedla)

Vypadnout ze sedla je výraz pro náhlé, nečekané opuštění sedla při jízdě na koni.

vypadnout (z kapsy)

Vypadnout znamená nechtěně opustit místo, ze kterého bylo něco vytaženo, např. z kapsy.

vypudit <koho> <odkud>

Vypudit: vyhnat, vystrnadit, vyhazovat někoho odkudkoliv.

odpálit (skálu)

Odpálit skálu znamená rozbít ji pomocí výbušniny nebo dalších technik.

vypovědět <koho odkud>

Vypovědět někoho znamená ukončit jeho pracovní smlouvu, často s okamžitou platností.

odvést <koho odkud>

Odvést: přesunout někoho z jednoho místa na druhé.

vypotácet se <odkud>

Vypotácet se znamená zmateně se pohybovat nebo něco hledat bez výsledku.

vyvrávorat <odkud>

Vyvrávorat znamená něco zamlžit, zakrýt, obelstít nebo oklamat.

vypadnout (střeva)

Vypadnutí střev je zdravotní stav, při kterém se část střeva vyčnívá z břišní dutiny a může být ohrožena životně důležitá funkce.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

vypadnout (z ruky)

Vypadnout znamená nečekaně a náhle upadnout, odpadnout, vyklouznout nebo spadnout z ruky.