Facebook

Rychle odejít - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rychle odejít.

Význam: Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

vypadnout <odkud>

Vypadnout znamená opustit dané místo nebo situaci, odejít nebo odejít.

vyhučet

Vyhučet znamená ztišit se, ztratit hlas nebo být přehlušen.

odpálit

Odpálit znamená rychle se vzdalovat, odpoutat, odstartovat, odletět nebo odjet.

Podobná synonyma

vykázat <koho odkud>

Vykázat znamená donutit někoho odejít z určitého místa.

vypudit <koho> <odkud>

Vypudit: vyhnat, vystrnadit, vyhazovat někoho odkudkoliv.

uniknout <odkud>

Ujet, předstihnout, uprchnout; vymanit se z čeho nebo odkud.

vypadnout (z kapsy)

Vypadnout znamená nechtěně opustit místo, ze kterého bylo něco vytaženo, např. z kapsy.

vypadnout

Vypadnout znamená opustit místo, situaci nebo činnost; být vyřazen nebo vyhozen; přestat se účastnit nebo podílet se.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

vyvrávorat <odkud>

Vyvrávorat znamená něco zamlžit, zakrýt, obelstít nebo oklamat.

vypotácet se <odkud>

Vypotácet se znamená zmateně se pohybovat nebo něco hledat bez výsledku.

vypovědět <koho odkud>

Vypovědět někoho znamená ukončit jeho pracovní smlouvu, často s okamžitou platností.

vypudit <koho> odkud

Vypudit znamená vyhnat, vystrnadit (násilím nebo jinak) někoho z místa, kde se nachází.

vypadnout (střeva)

Vypadnutí střev je zdravotní stav, při kterém se část střeva vyčnívá z břišní dutiny a může být ohrožena životně důležitá funkce.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odstěhoval, opustil určité místo, často i zem.

odpálit (míč)

Odpálit míč znamená silně ho odrazit, například pomocí hole nebo nohy, tak aby letěl daleko.

vypadnout (z ruky)

Vypadnout znamená nečekaně a náhle upadnout, odpadnout, vyklouznout nebo spadnout z ruky.

odpálit (skálu)

Odpálit skálu znamená rozbít ji pomocí výbušniny nebo dalších technik.

odcházet (odkud)

Odejít, opustit místo, na kterém se právě nacházíme, a to bez ohledu na to, odkud pocházíme.

vyhošťovat <koho odkud>

Vyhošťovat znamená násilně vyhnat osobu z určitého místa.

pocházet <odkud>

Pocházet znamená "přivést z nějakého místa nebo původu"; může to být fyzické nebo myšlenkové.

odvést <koho odkud>

Odvést: přesunout někoho z jednoho místa na druhé.

hnát <koho> odkud

Hnát znamená násilím donutit někoho k opuštění místa nebo stavu.

prýštit <odkud> (voda)

Prýštit: proudit (voda) z otvoru, tryskat ven.

východ (odkud)

Východ je označení pro směr odkud slunce vychází. Může to být konkrétní místo, např. Východní Evropa, nebo obecné smerování.

odejít <odkud>

Odejít: opustit místo, odchod, ukončit přítomnost.

vyhodit <odkud>

Vyhodit znamená odebrat nebo odstranit něco z určitého místa, například vyhodit z domu.