Facebook

Ztratit působivost (metafora) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu ztratit působivost (metafora).

Význam: Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

opotřebovat se (třením)

Opotřebovat se znamená ztratit část své funkčnosti nebo schopnosti kvůli častému používání nebo tření.

zevšednět

Zevšednět znamená přestat být výjimečným nebo atraktivním; postupně se stávat obyčejným a běžným.

pomluvit <koho>

Pomluvit někoho znamená vyprávět o něm zlé a nepravdivé informace, obvykle s cílem poškodit jeho reputaci.

pošpinit

Pošpinit znamená učinit něco, co poškozuje čest, důstojnost nebo reputaci někoho nebo něčeho.

Podobná synonyma

proklínat <koho n. co>

Proklínat znamená mluvit něco zlého o někom nebo něčem, aby se způsobilo neštěstí nebo bolest.

zaútočit <na koho>

Fyzicky, psychicky či verbálně napadnout někoho.

zavrhovat <koho n. co>

Zavrhovat znamená odmítat, opovrhovat či zamítat.

napravit <koho>

Napravit: udělat opravu či opatření pro nápravu něčí chyby, nedostatku nebo poškození.

převézt <koho>

Převézt: přenést někoho nebo něco z jednoho místa na druhé.

postrašit <koho>

Postrašit - zastrašit člověka, aby se vzdal nějakého úmyslu nebo aby se vyhnul nebezpečí.

dívat se <na koho>

Vnímat pozorně a zkoumat pohledem, obzvláště na někoho nebo něco.

informovat <koho>

Informovat: sdělit někomu nové informace, data či znalosti.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

tupit <koho n. co>

Tupit: potlačovat, zeslabovat účinky něčeho, postupně oslabovat.

vyplísnit <koho>

Vyplísnit znamená kritizovat někoho nebo něco ve velmi negativním smyslu.

ztrestat <koho>

Ztrestat znamená udělit trest nebo potrestat za provinění.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

odvést <koho odkud>

Odvést: přesunout někoho z jednoho místa na druhé.

strašit <koho>

Strašit: děsit, vyděšovat, vyvolávat strach u ostatních.

opíchat <koho>

Opíchat znamená použít násilí na druhé osobě. Obvykle se to týká bodnutí či zranění pomocí nůže nebo jiného ostrého předmětu.

okrášlit <koho n. co>

Zkrášlit; přidat na kráse, kouzlu a vzhledu.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělit někomu určité informace nebo znalosti o něčem.

popudit si <koho>

Provokovat někoho verbálně nebo jiným způsobem, aby se rozzuřil, vyprovokovat někoho k činu.

pozdravovat <koho>

Pozdravovat znamená vyjádřit úctu a vlídnost někomu, koho znáte.

unavit <koho>

Unavení: vyčerpání, únava, únavou dosáhnout vyčerpání, oslabit.

klamat <koho>

Klamat znamená lhát, zavádět, zfalšovat informace nebo manipulovat s druhým.

odhánět <koho>

Odhánět znamená vyhnat, vyvést nebo odstranit někoho nebo něco.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená krást něčí majetek nebo peníze silou nebo podvodem.

týrat <koho>

Týrat znamená fyzicky nebo psychicky ubližovat nebo ponižovat komu.

předběhnout <koho>

Předběhnout znamená být rychlejší než konkrétní osoba a dosáhnout cíle dříve.

žádat <koho o co>

Žádat: Požadovat či prosit o něco; získat něco tím, že se o to požádá.

ignorovat <koho n. co>

Ignorovat znamená opomíjet, přehlížet či nevšímat si něčeho či někoho.