Facebook

Nechat odejít - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nechat odejít.

Význam: Nechat odejít: umožnit někomu, aby odešel, opustit místo nebo situaci.

pustit <koho>

Pustit znamená umožnit někomu jít nebo odejít; nebo uvolnit prostor, čas nebo energii.

nechat odtéci (vodu)

Pustit vodu volným proudem, aby mohla odtéct.

vyprázdnit

Vyprázdnit znamená odepřít obsah nebo vyčerpat prostor, odstranit všechny nebo velkou část obsahu.

vynechat (odstavec)

Vynechat znamená přeskočit nebo opomenout něco, co by mělo být učiněno.

vyloučit <co>

Vyloučit: odstranit, odmítnout, nezahrnovat.

opomenout

Opomenout znamená zapomenout na něco nebo neučinit něco, co bylo původně zamýšleno.

vystřelit (raketu)

Vystřelit znamená rychle a silně vypustit, v tomto případě raketu.

povolit <co>

Povolit: dovolit, schválit nebo umožnit něco.

popustit

Uvolnit, povolit, umožnit; dovolit člověku, aby dělal něco, co dříve bylo zakázáno.

Podobná synonyma

připravit <koho o co>

Připravit: předem se připravit na něco, co má nastat, což zahrnuje přípravu materiálů, času, prostoru a očekávání.

pustit (dolů)

Pustit (dolů): uvolnit, zpustit, osvobodit, propustit, propustit (zaměstnance).

udeřit <koho>

Fyzicky napadnout, zasáhnout kohosi silou.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená držet ve vězení nebo jiném zařízení jako trest za jeho činy.

nechat se uplatit

Nechat se uplatnit znamená najít si práci, kde můžete uplatnit své zkušenosti a dovednosti.

deportovat <koho>

Deportovat znamená vyhostit osobu z určitého území, obvykle z důvodu porušení zákonů nebo bezpečnosti.

ospravedlnit <koho>

Ospravedlnit znamená vysvětlit, proč bylo něco uděleno nebo uděláno a omluvit se za to.

představit <koho>

Představit znamená prezentovat někoho jinému, ukázat jeho kvality a schopnosti.

naštvat <koho>

Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.

vynechat

Vynechat znamená opustit nebo ignorovat něco, co by normálně mělo být součástí.

vzít (vodu)

Vzít (vodu) znamená odebírat, něco získat nebo si přivlastnit.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

uspat <koho>

Uspat znamená uspat osobu, aby byla v bezvědomí, obvykle pomocí léku.

ukrývat <koho n. co>

Ukrývat znamená skrýt, schovat někoho nebo něco před ostatními, zamaskovat, skrýt pravdu o něčem.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená vzbudit někoho k činnosti, obyčejně k akci nebo k aktivitě.

prověřovat <koho>

Prověřovat znamená důkladně zkoumat/vyšetřovat něčí minulost, pověst či přítomnost, aby bylo možné posoudit jeho/její spolehlivost.

zmást <koho>

Zmást = působit na někoho tak, aby nevěděl, co má dělat, nebo aby nerozuměl situaci.

uspokojit <koho>

Splnit požadavky, potřeby nebo očekávání někoho, aby byl/a spokojen/a.

nasytit <koho>

Nasytit znamená naplnit, uspokojit jeho hlad nebo žízeň.

žalovat <na koho>

Žalovat: stěžovat si na někoho/něco před soudem nebo jinou autoritou.

vyplatit <koho>

Uhradit částku, kterou je komu náleženo, a to v hotovosti nebo jiným způsobem.

dozírat <na koho>

Dozírat na někoho znamená bedlivě sledovat jeho činy a pohyby.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

nechat spadnout

Nechat spadnout znamená ponechat bez pomoci, nezasáhnout ani nezasahovat.

vzpružit <koho>

Vzpružit znamená obnovit energii, nadšení nebo odhodlání u osoby.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav člověku s úsměvem nebo pohlazením.

zklidnit <koho>

Učinit klidnějším; umlčet; uklidnit; usmířit; zmírnit napětí, konflikt nebo agresi.

nominovat <koho>

Nominovat znamená oficiálně navrhnout jeho kandidaturu na nějakou funkci nebo pozici.