Facebook

Nechat odejít - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nechat odejít.

Význam: Nechat odejít: umožnit někomu, aby odešel, opustit místo nebo situaci.

pustit <koho>

Pustit znamená umožnit někomu jít nebo odejít; nebo uvolnit prostor, čas nebo energii.

nechat odtéci (vodu)

Pustit vodu volným proudem, aby mohla odtéct.

vyprázdnit

Vyprázdnit znamená odepřít obsah nebo vyčerpat prostor, odstranit všechny nebo velkou část obsahu.

vynechat (odstavec)

Vynechat znamená přeskočit nebo opomenout něco, co by mělo být učiněno.

vyloučit <co>

Vyloučit: odstranit, odmítnout, nezahrnovat.

opomenout

Opomenout znamená zapomenout na něco nebo neučinit něco, co bylo původně zamýšleno.

vystřelit (raketu)

Vystřelit znamená rychle a silně vypustit, v tomto případě raketu.

povolit <co>

Povolit: dovolit, schválit nebo umožnit něco.

popustit

Uvolnit, povolit, umožnit; dovolit člověku, aby dělal něco, co dříve bylo zakázáno.

Podobná synonyma

zvolit si <koho n. co>

Vybrat si, označit nebo určit někoho nebo něco, co je vhodné pro danou situaci.

povolat <koho>

Povolat znamená najmout někoho na určitou práci, případně k něčemu pozvat.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená projevit podporu někomu, vyjádřit souhlas nebo ochranu a pomoci mu.

vmísit se <mezi koho>

Vmísit se mezi koho znamená připojit se k někomu nebo k něčemu, být součástí či začlenit se do skupiny.

nechat se uplatit

Nechat se uplatnit znamená najít si práci, kde můžete uplatnit své zkušenosti a dovednosti.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

najít <koho>

Najít znamená objevit nebo nalézt osobu, věc nebo informaci, kterou hledáte.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

přemluvit <koho>

Vyzvat někoho, aby se rozhodl nebo udělal něco, co by neudělal bez této výzvy.

nechat být

Ponechat v situaci bez zásahu; neinterferovat; nechat osudu, aby převzal kontrolu.

přemoci <koho>

Přemoci znamená porazit, zvítězit nad ním a dostat se do situace, kdy je druhá strana zcela bezmocná.

zasednout si <na koho>

Usednout si na někoho (nebo něco) znamená dosáhnout pozice nebo místa, kde se budete moci cítit pohodlně a být schopni vykonávat potřebnou práci.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

zastihnout <koho>

Zastihnout někoho znamená narazit či potkat ho náhodou, když se právě nachází na určitém místě.

zlikvidovat <koho>

Zlikvidovat znamená odstranit, zničit nebo zahladit jeho existenci.

utišit <koho>

Umlčet, ztlumit, potlačit hlas člověka nebo jiného živého tvora.

zahřívat <koho n. co>

Zahřívat znamená ohřívat, zahřát; zvyšovat teplotu něčeho nebo někoho.

pokořit <koho>

Pokořit znamená porazit, zdolat nebo se zbavit něčí dominance nad druhým.

obléci <koho>

Připojit oděv k tělu. Například: obléci se, obléci koho.

odvléci <koho kam>

Odvléci: přesunout někoho nebo něco jinam; přenést někoho nebo něco někam jinam.

nahrazovat <koho>

Vyměňovat někoho nebo něco jiným, aby se dosáhlo určitého cíle.

pobodat <koho> (vosy)

Pobodat vosy znamená udeřit je jejich bodnutím.

utrhovat se <na koho>

Utrhovat se znamená účelově vyhledávat osobu, s níž chceme mít kontakt.

pobláznit <koho>

Pobláznit znamená udělat z něj něco jiného než jeho normální stav, například z něj udělat blázna.

očarovat <koho>

Učinit někoho nadšeným nebo fascinovaným svou přítomností či jednáním.

získávat <koho>

Získávat: dosahovat, získat, získat kontrolu nad něčím nebo něčím.

odehnat <koho>

Odehnat znamená odstranit, odmítnout, odvrhnout někoho nebo něco. Je to jako odstranit nebo odmítnout někoho nebo něco, aby se zabránilo jeho přítomnosti nebo vlivu.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít ho tím, že se přitiskne krk k oběšení, přehnutí nebo stlačení.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená projevovat úctu, obdiv a oslavovat někoho nebo něco.