Facebook

Zastřený - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu zastřený.

Význam: Význam slova zastřený je mírně nejasný, nejasný, nezřetelný nebo skrytý. Označuje to, co je pouze částečně viditelné nebo jinak nezřetelné.

nezřetelný

Nezřetelný je synonymem pro nejasný, rozmazaný nebo neurčitý. Označuje něco, co není jasné, nerozlišitelné nebo není snadno pochopitelné.

neurčitý

, Význam slova neurčitý je nespecifikovaný, nejasný nebo nečitelný, což znamená, že není jasné nebo určité. Může se týkat situací, objektů nebo úsudků.

nepřesný

Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

zamotaný

, zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

kalný

Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

matný

Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

temný

Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

utajený

Utajený je to, co je skryté nebo tajné; chráněné a nezveřejněné.

skrytý

Skrytý: ukrytý, neviditelný, skrytý před ostatními; tajemný, utajený.

zakrytý

Zakrytý znamená skrytý, přikrytý, neviditelný, nezřetelný nebo nedostupný.

zatažený

Zatažený popisuje situaci nebo objekt, které jsou zastřené nebo zahalené, obvykle za účelem ochrany nebo skrytí.

zahalený

Zahalený označuje stav, kdy je něco zahaleno, zastřeno, nebo skryto; bývá to často kvůli soukromí, ochraně, nebo tajení.

chraptivý

Chraptivý znamená hrubý nebo škrábavý hlas, jako když se někdo nachladí nebo se zadýchá.

omámený

Omámený znamená opilý, opojený, nadšený, šťastný, nebo přímo ochromený šokem.

Podobná synonyma

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

ulpět (pohled)

Ulpět znamená držet pevně pohled na něco, jako byste byli fascinováni čím nebo někým; pozorně se dívat.

pohled

Pohled je vidění, prohlížení nebo vnímání něčeho nebo někoho očima.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

zachmuřený

Zachmuřený - slovo používané pro vyjádření pesimistické nálady, smutku, zlosti či bezradnosti.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

být matný

Byt matny znamena nejasny, neostry nebo nekvalitni.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

zaměřit <na co> (pohled)

Soustředit se na něco; zaměřit pozornost na daný předmět nebo problém.

zatažený (obloha)

Zatažený obloha znamená, že je oblačno, obloha je pokrytá mraky.

mlhavý (den)

Mlhavý den je obloha zakrytá malými kapkami vody, které zakrývají slunce a omezují viditelnost.

nesrozumitelný (článek)

Nesrozumitelný = nezrozumitelný, nepochopitelný, nesrozumitelný; nečitelný a nejasný.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.