Facebook

Kalný - synonyma

Celkem nalezeno 26 synonym ke slovu kalný.

Význam: Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

zakalený (proud)

Zakalený proud je proud, který je znečištěním vody nečistotami nebo částicemi, což může snížit jeho průzračnost.

zkalený

Zkalený je adjektivum, které označuje stav, kdy je něco pokryto nečistotami a je tmavší než dřív.

bahnitý

Bahnitý – hluboký, hrubý, mazlavý; pokrytý bahnem nebo podobnou látkou.

blátivý

Blátivý je přídavné jméno označující povrch, který je částečně pokrytý blátem nebo blátem s hlínou.

čistý

Čistý je bez nečistot, bez nepořádku, bez nežádoucích látek nebo látek; je to čisté, neznečištěné nebo neporušené.

čirý

Čirý znamená průzračný, průhledný, čistý, jasný, nezaměnitelný.

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

nezřetelný

Nezřetelný: nejasný, nejasný, nesrozumitelný, nejasný, neostrý.

mdlý

Mdlý je přídavné jméno, které znamená slabý, nevýrazný, nedostatečný, nudný nebo nemastný.

mlhavý (den)

Mlhavý den je obloha zakrytá malými kapkami vody, které zakrývají slunce a omezují viditelnost.

pošmourný

Smutný, melancholický, bez naděje, depresivní, pesimistický, trudomyslný.

ponurý

Ponurý je přídavek, který označuje náladu smutku, temnoty, beznaděje nebo smutku.

zatemněný

Zatemněný znamená "temný, tmavý, skrytý, zamlžený".

zastřený

Zastřený označuje něco, co je potlačeno, nejasné nebo nejednoznačné.

neurčitý

, Význam slova neurčitý je nespecifikovaný, nejasný nebo nečitelný, což znamená, že není jasné nebo určité. Může se týkat situací, objektů nebo úsudků.

nepřesný

Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

zamotaný

, zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

matný

Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

temný

Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

Podobná synonyma

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

obraz

Obraz je umělecké dílo, které vytváří pomocí techniky malby, sochařství, fotografie, digitálního zpracování nebo jiných technik.

proud (nadávek)

Proud je vulgární výraz používaný pro urážku.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

elektrický proud

Elektrický proud je tok náboje skrze materiál (např. drát) při působení elektrického napětí.

nejasný

Nejasný: nesrozumitelný, neurčitý, nečitelný, neurčený, nesprávný, nejasný, nejasný a nejednoznačný.

proud

Proud je rychlý a silný tok kapaliny, plynu nebo elektrické energie, který může být řízen, směřován nebo uzavřen.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

obraz s krajinným motivem

Obraz s krajinným motivem je plastická reprezentace vizuálního krajiny, celého prostoru nebo jeho části.

čistý příjem

Čistý příjem je částka výdělku po odečtení všech daní, odvodů a odpočtů.

pohled

Pohled je pozorování nebo ocenění situace, člověka nebo věci; vyjádření názoru nebo přesvědčení.

rozmnožovat (obraz)

Rozmnožovat znamená vytvářet kopie, např. fotografií, obrazů či jiných materiálů.

zakalený

Zakalený se označuje nejasný, neprůzračný, zamlžený nebo mírně zašedlý.

být matný

Byt matny znamena nejasny, neostry nebo nekvalitni.

obraz n. socha Panny Marie

Obraz: socha Panny Marie, symbol víry, lásky a naděje, která inspirovala miliónům lidí.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

zachmuřený

Zachmuřený - smutný, nevrlý, mrzutý, znuděný; se zamračenou tváří a nezájmem o okolí.

proud (vody)

Proud je tok vody, který se pohybuje v kanálu nebo ve volné přírodě.

proud vzduchu

Proud vzduchu je obecný pojem pro proudění vzduchu, které může být vyvolané buď větrem, nebo pohybem vzduchu způsobeným jinými procesy.