Facebook

Kalný - synonyma

Celkem nalezeno 26 synonym ke slovu kalný.

Význam: Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

zakalený (proud)

Zakalený proud je proud, který je znečištěním vody nečistotami nebo částicemi, což může snížit jeho průzračnost.

zkalený

Zkalený je adjektivum, které označuje stav, kdy je něco pokryto nečistotami a je tmavší než dřív.

bahnitý

Bahnitý – hluboký, hrubý, mazlavý; pokrytý bahnem nebo podobnou látkou.

blátivý

Blátivý je přídavné jméno označující povrch, který je částečně pokrytý blátem nebo blátem s hlínou.

čistý

Čistý je bez nečistot, bez nepořádku, bez nežádoucích látek nebo látek; je to čisté, neznečištěné nebo neporušené.

čirý

Čirý znamená průzračný, průhledný, čistý, jasný, nezaměnitelný.

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

nezřetelný

Nezřetelný: nejasný, nejasný, nesrozumitelný, nejasný, neostrý.

mdlý

Mdlý je přídavné jméno, které znamená slabý, nevýrazný, nedostatečný, nudný nebo nemastný.

mlhavý (den)

Mlhavý den je obloha zakrytá malými kapkami vody, které zakrývají slunce a omezují viditelnost.

pošmourný

Smutný, melancholický, bez naděje, depresivní, pesimistický, trudomyslný.

ponurý

Ponurý je přídavek, který označuje náladu smutku, temnoty, beznaděje nebo smutku.

zatemněný

Zatemněný znamená "temný, tmavý, skrytý, zamlžený".

zastřený

Zastřený označuje něco, co je potlačeno, nejasné nebo nejednoznačné.

neurčitý

, Význam slova neurčitý je nespecifikovaný, nejasný nebo nečitelný, což znamená, že není jasné nebo určité. Může se týkat situací, objektů nebo úsudků.

nepřesný

Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

zamotaný

, zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

matný

Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

temný

Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

Podobná synonyma

obraz s krajinným motivem

Obraz s krajinným motivem je plastická reprezentace vizuálního krajiny, celého prostoru nebo jeho části.

nejasný

Nejasný: nejasný, neurčitý, matoucí, neurčitelný, mlhavý, nejasný, neuchopitelný.

obraz

Obraz je vizuální znázornění čehokoliv, může to být malířské dílo, fotografie, graf nebo jiná reprezentace.

vypnout (proud)

Vypnout proud znamená odpojit napájení elektrického zařízení od elektrické sítě.

čistý (cit)

Čistý má význam nezkreslený, neporušený, nezneužitý, čistý, neposkvrněný, čirý.

mdlý (úsměv)

Mdlý úsměv je slabý, nevýrazný a neupřímný. Je to neúplný, pomalý a neohrabaný úsměv.

zachmuřený

Zachmuřený = smutný, nešťastný; mívá tmavou náladu a projevuje se skleslostí nebo zklamáním.

čirý (nesmysl)

Čirý je něco, co není mícháno, zaměňováno nebo zkresleno; je to jasné, čisté a jednoznačné.

čistý list

Čistý list je začátek bez omezení, bez předchozích zkušeností nebo informací. Je to prázdný počátek, ve kterém můžete přemýšlet, psát, tvořit a být kreativní.

zakalený

Zakalený = nejasný, neprůzračný; nečitelný, nejasný, vybledlý nebo zamlžený.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

proud

Proud je silný tok fluidních látek, zejména vody, který proudí v určitém směru.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.