Facebook

Pohled (celkový) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu pohled (celkový).

Význam: Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

rozhled

Rozhled je pohled na věci z více perspektiv, přemýšlení o nich a pochopení jejich významu.

shrnutí

Shrnutí je krátký souhrn informací o daném tématu, který zahrnuje nejdůležitější body.

souhrn

Souhrn je stručné, vyčerpávající shrnutí čehokoliv, obvykle obsahující důležité body a informace.

résumé

Résumé je stručný přehled osobních údajů a profesního zkušeností, který slouží k doporučení k uchazečům o zaměstnání.

Podobná synonyma

souhrn (článku)

Souhrnem je shrnutí hlavních myšlenek článku nebo jiného textu, které zahrnují nejdůležitější body.

souhrn znalostí

Souhrn znalostí je shrnutí všech informací, které byly získány prostřednictvím studia, zkušeností nebo jiných zdrojů.

souhrn znaků

Souhrn je shrnutí informací, které jsou zobrazeny ve stručné a jasné formě. Je to krátký přehled údajů nebo myšlenek, které jsou zahrnuty v jednom nebo více odstavcích.

souhrn důkazů

Souhrn důkazů je shrnutí informací a argumentů, které jsou důležité pro posouzení nějakého procesu.

souhrn (jevů)

Souhrn je shrnutí důležitých informací. Je to stručný přehled toho, o čem se daná věc týká.

souhrn (poznatků)

Souhrn je shrnutí nebo shrnující závěrečné zpráva o činnostech, událostech, poznatcích nebo údajích.

souhrn (knihy)

Souhrn je stručné shrnutí důležitých informací v knize, včetně hlavních myšlenek, postav a událostí.

omezený (rozhled)

Omezený znamená omezený pohled, omezenou schopnost vidět nebo vnímat a obecně omezené možnosti.

souhrn vědních oborů

Souhrn vědních oborů je seznam všech vědních oborů, jejichž vzájemné propojení a vztahy lze shrnout do jedné komplexní struktury.

souhrn všech činů člověka

Souhrn činů člověka je vyjádření jeho celkového jednání, činů a postojů.

souhrn částí (celku)

Souhrn je shrnutí, shrnutí celku, které shrnuje jednotlivé části do jednoho přehledu.