Facebook

Pohled ze strany - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pohled ze strany.

Význam: Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

průřez

Průřez je vymezení souboru informací, které poskytují komplexní pohled na danou problematiku.

charakteristika

Charakteristika je popis vlastností člověka nebo věci, který vytváří její jedinečnou identitu.

typ

Typ je jedna z kategorií nebo skupin, do kterých je možné rozdělit něco, co je charakterizováno podobnými vlastnostmi.

obrys

Obrys je obecný pojem pro nejzákladnější tvar nebo profil něčeho.

silueta

Silueta je vymezení kontur objektu, které je vyobrazeno ve tvaru stínu nebo jiného jednoduchého obrysu.

portrét (osobnosti)

Portrét je umělecké zobrazení osoby nebo skupiny osob, které zachycují jejich charakter a vzhled.

průjezdný prostor

Prostor pro průjezd vozidel, chodců a cyklistů s určitými omezeními.

Podobná synonyma

zaujmout (prostor)

Zaujmout prostor znamená vyplnit ho, učinit ho zajímavým a vytvořit v něm pozitivní dojem.

prostor

Prostor je fyzická či abstraktní oblast, ve které se nacházejí věci, lidé a další objekty.

obrys (hlavy)

Obrys je výraz pro obecnou formu něčeho, obzvláště pro nejasný nebo neostrý obraz nebo vnímání. Obvykle se používá k popisu hlavy nebo obličeje.

zepředu (portrét)

Portrét je obraz člověka, zachycující jeho podobu nebo postavu.

volný prostor

Volný prostor je místo, kde je možné si užívat svobodu a svobodnou myšlenku. Je to prostor, kde se můžete cítit svobodní a bez obav z omezení.

rozmazat se (obrys)

Rozmazat se znamená ztratit jasné kontury, stát se rozostřeným nebo nejasným.

dávat prostor

Dávat prostor znamená umožnit ostatním ve vyjádření názorů a myšlenek, poslouchat je a respektovat jejich názory.

kreslit portrét

Vytvářet obraz člověka, který přesně zachycuje jeho vzhled a osobnost.

osobnosti (význačné)

Osobnosti jsou významné osoby, které mají zásluhy o obecný prospěch nebo splnily významnou úlohu v historii.

zabrat (prostor)

Zabrat znamená zaujmout místo nebo prostor, získat nad ním nadvládu nebo kontrolu.

popis osobnosti

Popis osobnosti je technika charakterizující vlastnosti a charakter člověka, která je vyjádřena verbálně nebo písemně.

portrét

Portrét je obraz člověka, který zachycuje jeho fyzickou podobu a osobnost.

nezměřitelný (prostor)

Nezměřitelný prostor je prostor, který lze definovat, ale nemůže být objektivně měřen.

prostor uvnitř

Prostor uvnitř je místo v domě či budově, kam je možné se dostat pouze zevnitř. Je to místo, kde se obvykle tráví většina času, kde se provádějí denní činnosti a kde se odpočívá.