Facebook

Nezřetelný - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu nezřetelný.

Význam: Nezřetelný je synonymem pro nejasný, rozmazaný nebo neurčitý. Označuje něco, co není jasné, nerozlišitelné nebo není snadno pochopitelné.

neurčitý

, Význam slova neurčitý je nespecifikovaný, nejasný nebo nečitelný, což znamená, že není jasné nebo určité. Může se týkat situací, objektů nebo úsudků.

nepřesný

Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

zamotaný

, zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

kalný

Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

matný

Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

zastřený

Význam slova zastřený je mírně nejasný, nejasný, nezřetelný nebo skrytý. Označuje to, co je pouze částečně viditelné nebo jinak nezřetelné.

temný

Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

nejasný

Nejasný je takový, který není jasný nebo snadno porozumitelný; je matný, obtížně pochopitelný nebo neurčitý.

Podobná synonyma

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

zachmuřený

Zachmuřený popisuje osobu nebo situaci, která je smutná, nešťastná nebo pochmurná.

pohled

Pohled je pozorování nebo ocenění situace, člověka nebo věci; vyjádření názoru nebo přesvědčení.

mlhavý (den)

Mlhavý den je obloha zakrytá malými kapkami vody, které zakrývají slunce a omezují viditelnost.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.

být matný

Byt matny znamena nejasny, neostry nebo nekvalitni.

zaměřit <na co> (pohled)

Soustředit se na něco; zaměřit pozornost na daný předmět nebo problém.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.