Facebook

Temný - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu temný.

Význam: Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

nezřetelný

Nezřetelný je synonymem pro nejasný, rozmazaný nebo neurčitý. Označuje něco, co není jasné, nerozlišitelné nebo není snadno pochopitelné.

neurčitý

, Význam slova neurčitý je nespecifikovaný, nejasný nebo nečitelný, což znamená, že není jasné nebo určité. Může se týkat situací, objektů nebo úsudků.

nepřesný

Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

zamotaný

, zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

kalný

Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

matný

Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

zastřený

Význam slova zastřený je mírně nejasný, nejasný, nezřetelný nebo skrytý. Označuje to, co je pouze částečně viditelné nebo jinak nezřetelné.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

chmurný

Smutný, depresivní, temný; popisující pocity smutku a úzkosti.

pochmurný

Pochmurný je synonymum pro smutný, melanž, depresivní, chmurný či trudomyslný.

ponurý

Ponurý = melancholický, smutný, bez naděje; lidé, situace nebo dokonce celá atmosféra.

bezútěšný

Bezútěšný: bez naděje, smutný a depresivní; bez nádechu pozitivního řešení nebo radosti.

nevlídný

Nevlídný znamená nelaskavý, chladný a bezcitný.

světlý

Světlý je odvozený od slova „světlo“ a znamená jasný, blyštivý, osvícený, jasný, jasný, prosvícený nebo lesklý.

nejasný

Nejasný - nezřetelný, nejistý, matný, neurčitý, tajuplný, neuchopitelný, záhadný.

tajemný

Tajemný znamená neproniknutelný, skrytý, záhadný, tajuplný, nejasný či tajný.

zakalený

Zakalený = nejasný, neprůzračný; nečitelný, nejasný, vybledlý nebo zamlžený.

pomatený

Pomatený je vyjádření pro osobu, která je zmatená nebo nepříčetná.

zaostalý

Zaostalý znamená zaostávající za ostatními, zažitý, zastaralý, zaostávající ve vývoji.

tmářský

Tmářský je přívlastek označující jednání nebo postoj, který je tajný, tichý a nenápadný.

Podobná synonyma

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

zachmuřený

Zachmuřený - slovo používané pro vyjádření pesimistické nálady, smutku, zlosti či bezradnosti.

zaměřit <na co> (pohled)

Zaměřit se na něco znamená soustředit se na to a přiřadit tomu čas a pozornost.

zakalený (proud)

Zakalený proud je proud, který je znečištěním vody nečistotami nebo částicemi, což může snížit jeho průzračnost.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

pohled

Pohled je pozorování nebo ocenění situace, člověka nebo věci; vyjádření názoru nebo přesvědčení.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.

být matný

Byt matny znamena nejasny, neostry nebo nekvalitni.

duševně zaostalý

Duševně zaostalý je člověk, který má intelektuální postižení obvykle způsobené vrozenou poruchou nebo trauma.

nesrozumitelný (článek)

Nesrozumitelný = nezrozumitelný, nepochopitelný, nesrozumitelný; nečitelný a nejasný.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.