Facebook

Jasný - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu jasný.

Význam: nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

světlý

Světlý znamená být jasný, osvětlený nebo zářivý. Může se také odkazovat na to, co je dobré, čestné nebo vznešené.

zářivý (barva)

Světlá, jasná, intenzivní a barevná barva, která se leskne jako diamant.

zářící

Zářící se odkazuje na něco, co je jasné, svítící, viditelné a obdivuhodné.

tmavý

Tmavý je odstín nebo barva, která je velmi blízko černé barvě nebo může být tmavě hnědá nebo čokoládová.

temný

Temný je synonymum pro tmavý, nejasný, neprozkoumaný, zahalený, skrytý, záhadný, neznámý a potemnělý.

průzračný (voda)

Křišťálově čistá voda, která je naprosto průzračná a čirá.

čirý

Čirý: čistý, bez nečistot, jasný, průzračný; zcela zřejmý, jasný.

nezakalený

Nezakalený: čistý, nezkreslený, nepozměněný; bez škvír, neprůhledný.

neprůhledný

Neprůhledný = nedochází k prozáření, nelze vidět skrz, neskutečný, zatemněný.

zvučný (hlas)

Zvučný hlas je síla, která je silná, jasná a čistá a má hluboký, příjemný a přesvědčivý zvuk.

nezastřený

Nezastřený významně znamená otevřený, jasný a přímý, bez jakéhokoli skrytého významu nebo smyslu.

bystrý

Bystrý je schopný rychlého myšlení, pozorný a inteligentní.

nezkalený (rozum)

Čistý, nedotčený, neovlivněný; neposkvrněný, osvobozený od zkreslení.

tupý

Tupý znamená bezcitný, necitlivý, hloupý nebo bezostří.

pochopitelný (výklad)

Pochopitelný je to, co je jednoduché, snadno pochopitelné a zřejmé.

srozumitelný

Jasný, pochopitelný, snadno srozumitelný.

zřetelný

Zřetelný znamená jasný, zřejmý, srozumitelný a patrný.

zřejmý

Zřejmý: jasný, patrný, zřídka pochybný, snadno pochopitelný.

přesný

Přesný znamená přísný, pečlivý a bezchybný; schopnost nebo tendenci dělat věci přesně tak, jak jsou požadovány.

radostný (mysl)

Radostný se vztahuje k cítění nadšení, štěstí, veselosti a euforie.

veselý

Veselý znamená šťastný, radostný, veselý, optimistický, usmívající se.

vlídný

Vlídný znamená milý, přívětivý, laskavý, přátelský a srdečný.

přívětivý

Přívětivý = přátelský, laskavý, srdečný, nápomocný, vstřícný.

slunečný (den)

Slunečný den je den, kdy je slunečno a je teplo, což je ideální pro aktivní venkovní aktivity.

bezmračný

Bezmračný = bez oblačnosti, jasný a slunečný.

nesporný

Nesporný znamená jednoznačný, nezpochybnitelný, zcela jasný a nezvratný.

vyložený

Vyložení je proces interpretování nebo vysvětlování čeho či čeho.

nepochybný

Nepochybný: bez pochyb, jistý, nezpochybnitelný, nesporný.

přesvědčivý

Přesvědčivý: schopný uvést lidi v přesvědčení nebo uvést je k akci přesvědčivým způsobem.

Podobná synonyma

rozum

Rozum je schopnost uvažovat, logicky myslet a rozlišovat mezi správným a nesprávným.

průzračný

Průzračný znamená čistý a jasný, jako kdyby byl průhledný.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

velká voda

Velká voda je obecný pojem pro obrovské množství vody, které může být ve formě moří, řek, oceánů nebo dokonce povodní.

ztratit (hlas)

Ztratit hlas znamená nemít schopnost mluvit nebo zpívat, kvůli nemoci nebo únavě.

výklad

Výklad je interpretace textu či jiného informačního zdroje (např. obrazu), který se snaží odhalit jeho skrytý význam.

výklad (problému)

Výklad je proces sestavování teoretického vysvětlení nebo interpretace konkrétního problému.

zvučný

Zvučný znamená jasný a hlasitý, nebo krásný a příjemný k poslechu.

radostný

Radostný je stav spojený s pocitem štěstí, veselím, optimismem a dobrým naladěním.

zářivý

Zářivý: svítivý, jasný, oslňující, zářící; osoba nebo objekt, který vyzařuje energii nebo záři.

rázný (hlas)

Rázný hlas je pevný, silný a autoritativní, s významnou intenzitou a jasnou artikulací.

stolní voda

Stolní voda je nesycená voda, která se obecně používá k pití a vaření.

ohladit (voda)

Ohladit vodu znamená zmírnit její intenzitu nebo sílu.

bystrý (chlapec)

Bystrý chlapec je inteligentní, pozorný a soustředěný; vyvážený, s dobrými schopnostmi učení a pozorností k detailům.

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

nést (voda kus dřeva)

Nést: držet a přenášet něco v rukou.

mysl

Mysl je schopnost uvažovat, řešit problémy, vytvářet si názory a vyhledávat informace.

zřetelný (rozdíl)

Zřetelný znamená jasný a jednoznačný; nezaměnitelný; čitelný a rychle pochopitelný.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.

pochopitelný

Pochopitelný označuje něco, co je jasné a snadno pochopitelné.

oprýskat (barva)

Oprýskat znamená rozmetat barvu po povrchu, obvykle během malování nebo nátěru.

čirý (nesmysl)

Čirý je něco, co není mícháno, zaměňováno nebo zkresleno; je to jasné, čisté a jednoznačné.

selhat <komu> (hlas)

Selhat znamená neuspět, zklamat někoho nebo nedodržet slib.

zmírnit (hlas)

Zmírnit znamená snížit intenzitu, sílu nebo stupeň čehosi, například hlasu.