Facebook

Jasný - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu jasný.

Význam: nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

světlý

Světlý znamená být jasný, osvětlený nebo zářivý. Může se také odkazovat na to, co je dobré, čestné nebo vznešené.

zářivý (barva)

Světlá, jasná, intenzivní a barevná barva, která se leskne jako diamant.

zářící

Zářící se odkazuje na něco, co je jasné, svítící, viditelné a obdivuhodné.

tmavý

Tmavý je odstín nebo barva, která je velmi blízko černé barvě nebo může být tmavě hnědá nebo čokoládová.

temný

Temný je synonymum pro tmavý, nejasný, neprozkoumaný, zahalený, skrytý, záhadný, neznámý a potemnělý.

průzračný (voda)

Křišťálově čistá voda, která je naprosto průzračná a čirá.

čirý

Čirý: čistý, bez nečistot, jasný, průzračný; zcela zřejmý, jasný.

nezakalený

Nezakalený: čistý, nezkreslený, nepozměněný; bez škvír, neprůhledný.

neprůhledný

Neprůhledný = nedochází k prozáření, nelze vidět skrz, neskutečný, zatemněný.

zvučný (hlas)

Zvučný hlas je síla, která je silná, jasná a čistá a má hluboký, příjemný a přesvědčivý zvuk.

nezastřený

Nezastřený významně znamená otevřený, jasný a přímý, bez jakéhokoli skrytého významu nebo smyslu.

bystrý

Bystrý je schopný rychlého myšlení, pozorný a inteligentní.

nezkalený (rozum)

Čistý, nedotčený, neovlivněný; neposkvrněný, osvobozený od zkreslení.

tupý

Tupý znamená bezcitný, necitlivý, hloupý nebo bezostří.

pochopitelný (výklad)

Pochopitelný je to, co je jednoduché, snadno pochopitelné a zřejmé.

srozumitelný

Jasný, pochopitelný, snadno srozumitelný.

zřetelný

Zřetelný znamená jasný, zřejmý, srozumitelný a patrný.

zřejmý

Zřejmý: jasný, patrný, zřídka pochybný, snadno pochopitelný.

přesný

Přesný znamená přísný, pečlivý a bezchybný; schopnost nebo tendenci dělat věci přesně tak, jak jsou požadovány.

radostný (mysl)

Radostný se vztahuje k cítění nadšení, štěstí, veselosti a euforie.

veselý

Veselý znamená šťastný, radostný, veselý, optimistický, usmívající se.

vlídný

Vlídný znamená milý, přívětivý, laskavý, přátelský a srdečný.

přívětivý

Přívětivý = přátelský, laskavý, srdečný, nápomocný, vstřícný.

slunečný (den)

Slunečný den je den, kdy je slunečno a je teplo, což je ideální pro aktivní venkovní aktivity.

bezmračný

Bezmračný = bez oblačnosti, jasný a slunečný.

nesporný

Nesporný znamená jednoznačný, nezpochybnitelný, zcela jasný a nezvratný.

vyložený

Vyložení je proces interpretování nebo vysvětlování čeho či čeho.

nepochybný

Nepochybný: bez pochyb, jistý, nezpochybnitelný, nesporný.

přesvědčivý

Přesvědčivý: schopný uvést lidi v přesvědčení nebo uvést je k akci přesvědčivým způsobem.

Podobná synonyma

klesat (voda)

Klesat = opadávat, snižovat se; vody = stále ubývat, pokles hladiny.

pochopitelný

Pochopitelný: jasný, srozumitelný; logický, jasný a zřejmý pro všechny.

oprýskávat (barva)

Oprýskávat je proces odlupování malých kousků barvy od povrchu.

přicházet na mysl

Přicházet na mysl: vybavit si, přemýšlet o čemž také souvisí s vytvářením nápadů a názorů.

radostný

Radostný je stav spojený s hlubokou vnitřní radostí a blažeností, který je způsobený něčím příjemným.

utíkat (voda)

Utíkat: pohybovat se rychle, obvykle v úniku; voda se pohybuje rychle proudem při odtoku.

zvyšovat (hlas)

Zvyšovat znamená přidávat nebo zesilovat hlas, intenzitu nebo množství něčeho.

ztlumit (hlas)

Ztlumit znamená snížit hlasitost nebo intenzitu něčeho.

voda

Voda je nezbytná tekutina, která je klíčová pro život na Zemi. Je součástí všech živých organismů a je nezbytná pro všechny životní funkce.

zaříci se

Zaříci se znamená udělat něco, aby se daná situace změnila nebo vyřešila.

zářivý

Zářivý: svítivý, jasný, oslňující, zářící; osoba nebo objekt, který vyzařuje energii nebo záři.

vytrysknout (voda)

Vytrysknout je rychlé vystřelení tekutiny, například vody, ve velkém množství.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

šplouchat (voda)

Šplouchat: krátký zvuk při dopadu malého množství tekutiny na povrch.

překypět (voda)

Překypět znamená, že voda se přelije přes hranici nádoby, ve které se nachází.

zřetelný (rozdíl)

Zřetelný znamená jasný a jednoznačný; nezaměnitelný; čitelný a rychle pochopitelný.

vařit se (voda)

Vaření se vody je proces, při kterém se voda zahřívá na bod varu, což zabíjí nebezpečné bakterie a viry.

stolní voda

Stolní voda je nesycená voda, která se obecně používá k pití a vaření.

zesilovat (hlas)

Zesilovat znamená zvýšit úroveň nebo intenzitu hlasu.

rozum

Rozum je schopnost porozumět, analyzovat a hodnotit. Je to schopnost vyvozovat logické závěry a učit se z chyb.

pozvednout (hlas)

Zvednout hlas, znít silněji a důrazněji.

barva

Barva je subjektivní vnímání intenzity a odstínu světla v různých souvislostech.

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

hrnout se (voda)

Hrnout se znamená rychle a hlasitě proudit, například voda proudící po skále.