Facebook

Matný - synonyma

Celkem nalezeno 23 synonym ke slovu matný.

Význam: Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

nezřetelný

Nezřetelný: nesrozumitelný, neurčitý, nejasný, nerozpoznatelný, matný.

nejasný

Nejasný: nejasný, neurčitý, matoucí, neurčitelný, mlhavý, nejasný, neuchopitelný.

neurčitý

Neurčitý znamená nejasný, neurčený, nejasný nebo nezřetelný.

neprůhledný

Neprůhledný = nesdělitelný, nejasný, nezřetelný, neprozrazující, nezjistitelný.

neprůzračný

Neprůzračný = nejasný, nečitelný, neprůhledný, zamlžený, šerozářný.

bezvýrazný (výkon)

Bezvýrazný výkon je nezáživný, bez nápadu, bez energie a bez emocí.

mdlý (úsměv)

Mdlý úsměv je slabý, nevýrazný a neupřímný. Je to neúplný, pomalý a neohrabaný úsměv.

unavený

Unavený znamená fyzicky i psychicky vyčerpaný, nevrlý a bez energie.

malátný

Slovo malátný znamená ospalý, nečinný a roztěkaný.

skleslý

Příznivý, zklamaný, smutný; skleslý znamená depresivní, bezmocný, beznadějný.

matovaný (sklo)

Matované sklo je sklo s lehce matnou úpravou, která zabraňuje odleskům a usnadňuje pohled na obraz.

nepřesný

Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

zamotaný

, zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

kalný

Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

zastřený

Význam slova zastřený je mírně nejasný, nejasný, nezřetelný nebo skrytý. Označuje to, co je pouze částečně viditelné nebo jinak nezřetelné.

temný

Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

Podobná synonyma

řinčet (sklo)

Řinčet označuje zvuk, který se ozývá při rozbíjení skla.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

výkon

Výkon je měření schopností, úspěšnosti nebo účinnosti člověka nebo jiného systému.

mdlý

Mdlý je adjektivum, které označuje něco nečinného a tlumeného, slabého a ospalého.

zachmuřený

Zachmuřený = smutný, nešťastný; mívá tmavou náladu a projevuje se skleslostí nebo zklamáním.

výkon (mistrovský)

Výkon (mistrovský) je vynikající výkon, který je prováděn s ohromující dovedností, pečlivostí a zručností.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

nucený (úsměv)

Nucený úsměv je usmívání se, které není upřímné, ale je spíše vyvoláno napětím nebo povinností.

bezvýrazný

Bezvýrazný označuje něco nezaujatého, neutrálního nebo nevýrazného, bez emocí, energie nebo zájmu.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

nejlepší výkon

Nejlepší výkon je maximální účinnost, kterou může člověk či systém dosáhnout. Je to nejvyšší úroveň výkonu dosahovaného po dlouhodobou snahou a úsilím.

zvětšovací sklo

Zvětšovací sklo je optický přístroj, který se používá k zvětšování malých objektů, aby bylo možné vidět detaily, které jsou jinak nepřístupné.

zpracovávat (sklo)

Zpracovávat sklo znamená tvarovat, brousit, lepit, tavit a další úpravy materiálu k dosažení požadovaného výsledku.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

pohled

Pohled je vizuální vnímání, vnímání předmětů, situací nebo scén prostřednictvím zraku.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

mlhavý (den)

Mlhavý den je obloha zakrytá malými kapkami vody, které zakrývají slunce a omezují viditelnost.