Facebook

Matný - synonyma

Celkem nalezeno 23 synonym ke slovu matný.

Význam: Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

nezřetelný

Nezřetelný: nesrozumitelný, neurčitý, nejasný, nerozpoznatelný, matný.

nejasný

Nejasný: nejasný, neurčitý, matoucí, neurčitelný, mlhavý, nejasný, neuchopitelný.

neurčitý

Neurčitý znamená nejasný, neurčený, nejasný nebo nezřetelný.

neprůhledný

Neprůhledný = nesdělitelný, nejasný, nezřetelný, neprozrazující, nezjistitelný.

neprůzračný

Neprůzračný = nejasný, nečitelný, neprůhledný, zamlžený, šerozářný.

bezvýrazný (výkon)

Bezvýrazný výkon je nezáživný, bez nápadu, bez energie a bez emocí.

mdlý (úsměv)

Mdlý úsměv je slabý, nevýrazný a neupřímný. Je to neúplný, pomalý a neohrabaný úsměv.

unavený

Unavený znamená fyzicky i psychicky vyčerpaný, nevrlý a bez energie.

malátný

Slovo malátný znamená ospalý, nečinný a roztěkaný.

skleslý

Příznivý, zklamaný, smutný; skleslý znamená depresivní, bezmocný, beznadějný.

matovaný (sklo)

Matované sklo je sklo s lehce matnou úpravou, která zabraňuje odleskům a usnadňuje pohled na obraz.

nepřesný

Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

zamotaný

, zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

kalný

Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

zastřený

Význam slova zastřený je mírně nejasný, nejasný, nezřetelný nebo skrytý. Označuje to, co je pouze částečně viditelné nebo jinak nezřetelné.

temný

Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

Podobná synonyma

pohled

Pohled je pozorování nebo ocenění situace, člověka nebo věci; vyjádření názoru nebo přesvědčení.

mdlý

Mdlý znamená bez nadšení, bez energie, nečinný, nevýrazný, nezáživný a bez energie.

výkon

Výkon je fyzická nebo duševní činnost, která má za cíl dosažení určitých cílů.

zachmuřený

Zachmuřený - smutný, nevrlý, mrzutý, znuděný; se zamračenou tváří a nezájmem o okolí.

bezvýrazný

Bezvýrazný označuje něco nezaujatého, neutrálního nebo nevýrazného, bez emocí, energie nebo zájmu.

řinčet (sklo)

Řinčet označuje zvuk, který se ozývá při rozbíjení skla.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

výkon (mistrovský)

Výkon (mistrovský) je vynikající výkon, který je prováděn s ohromující dovedností, pečlivostí a zručností.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

výkon (herecký)

Výkon herecký je umělecké vyjádření postavy prostřednictvím slov, pohybů a obecného chování, které se liší v závislosti na situaci a postavě.

zaměřit <na co> (pohled)

Zaměřit se na něco znamená soustředit se na to a přiřadit tomu čas a pozornost.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

zvětšovací sklo

Zvětšovací sklo je optický přístroj, který se používá k zvětšování malých objektů, aby bylo možné vidět detaily, které jsou jinak nepřístupné.