Facebook

Nepřesný - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu nepřesný.

Význam: Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nezřetelný

Nezřetelný je synonymem pro nejasný, rozmazaný nebo neurčitý. Označuje něco, co není jasné, nerozlišitelné nebo není snadno pochopitelné.

neurčitý

, Význam slova neurčitý je nespecifikovaný, nejasný nebo nečitelný, což znamená, že není jasné nebo určité. Může se týkat situací, objektů nebo úsudků.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

zamotaný

, zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

kalný

Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

matný

Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

zastřený

Význam slova zastřený je mírně nejasný, nejasný, nezřetelný nebo skrytý. Označuje to, co je pouze částečně viditelné nebo jinak nezřetelné.

temný

Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

nejasný

Nejasný: nečitelný, nejasný, neurčitý, mlhavý, nejistý.

zkreslený

Zkreslený: nepřesný, zkreslený obraz nebo informace, vyvolaná chybným pochopením nebo interpretací.

vágní

Nejasný, neurčitý, neostrý; vyjadřující necharakteristické myšlenky, nejasné, nekonkrétní.

přesný

Přesný znamená správný, přesný, přesný a bezchybný. Je to opak neúplnosti nebo nepřesnosti.

nekorektní

Nekorektní = jednání nezodpovědné, nevhodné, neuctivé nebo nesprávné.

neexaktní (popis)

Neexaktní je přístup k práci, který se zaměřuje méně na přesnost a více na obecné myšlenky.

Podobná synonyma

údaj (zkreslený)

Údaj je informace nebo datum používané k vyhodnocení nebo porozumění něčemu. Může být zkreslený nebo nepřesný.

zaměřit <na co> (pohled)

Zaměřit se na něco znamená soustředit se na to a přiřadit tomu čas a pozornost.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

pohled

Pohled je pohled na něco, dívání se na něco; pohled je také zobrazení něčeho, jako je popis nebo úvaha o něčem.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

mlhavý (den)

Mlhavý den je obloha zakrytá malými kapkami vody, které zakrývají slunce a omezují viditelnost.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.

popis

Popis je vyprávění nebo vyjádření detailů o něčem; může být použito k vyjádření určitého činu, osoby nebo situace.

zachmuřený

Zachmuřený se obvykle používá pro popis člověka, jehož výraz obličeje či chování je depresivní, nevrlý nebo pesimistický.

nesrozumitelný (článek)

Nesrozumitelný = nezrozumitelný, nepochopitelný, nesrozumitelný; nečitelný a nejasný.

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

nejasný (obraz)

Nejasný: neostrý, neurčitý, mlhavý, nečitelný.

ulpět (pohled)

Ulpět znamená držet pevně pohled na něco, jako byste byli fascinováni čím nebo někým; pozorně se dívat.

být matný

Byt matny znamena nejasny, neostry nebo nekvalitni.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

popis cesty

Popis cesty je podrobný záznam trasy, kterou jsme určitou cestu z jednoho místa do druhého. Zahrnuje body trasování, orientační body, odbočky a další důležité informace.