Facebook

Nepřesný - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu nepřesný.

Význam: Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nezřetelný

Nezřetelný je synonymem pro nejasný, rozmazaný nebo neurčitý. Označuje něco, co není jasné, nerozlišitelné nebo není snadno pochopitelné.

neurčitý

, Význam slova neurčitý je nespecifikovaný, nejasný nebo nečitelný, což znamená, že není jasné nebo určité. Může se týkat situací, objektů nebo úsudků.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

zamotaný

, zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

kalný

Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

matný

Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

zastřený

Význam slova zastřený je mírně nejasný, nejasný, nezřetelný nebo skrytý. Označuje to, co je pouze částečně viditelné nebo jinak nezřetelné.

temný

Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

nejasný

Nejasný: nečitelný, nejasný, neurčitý, mlhavý, nejistý.

zkreslený

Zkreslený: nepřesný, zkreslený obraz nebo informace, vyvolaná chybným pochopením nebo interpretací.

vágní

Nejasný, neurčitý, neostrý; vyjadřující necharakteristické myšlenky, nejasné, nekonkrétní.

přesný

Přesný znamená správný, přesný, přesný a bezchybný. Je to opak neúplnosti nebo nepřesnosti.

nekorektní

Nekorektní = jednání nezodpovědné, nevhodné, neuctivé nebo nesprávné.

neexaktní (popis)

Neexaktní je přístup k práci, který se zaměřuje méně na přesnost a více na obecné myšlenky.

Podobná synonyma

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

zachmuřený

Zachmuřený - smutný, nevrlý, mrzutý, znuděný; se zamračenou tváří a nezájmem o okolí.

zaměřit <na co> (pohled)

Soustředit se na něco; zaměřit pozornost na daný předmět nebo problém.

pohled

Pohled je pozorování, chápání čehokoli, co je viděno nebo slyšeno. Označuje také názor, úhel pohledu, stanovisko či perspektivu.

popis

Popis je úplné a detailní vyprávění něčeho; je to stručný opis nebo zvěření, které poskytuje informace o daném předmětu.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

popis (přístroje)

Popis je dokument, který popisuje funkce, vlastnosti a další detaily o přístroji.

nesrozumitelný (článek)

Nesrozumitelný = nezrozumitelný, nepochopitelný, nesrozumitelný; nečitelný a nejasný.

popis osobnosti

Popis osobnosti je technika charakterizující vlastnosti a charakter člověka, která je vyjádřena verbálně nebo písemně.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.

popis cesty

Popis cesty je podrobný záznam trasy, kterou jsme určitou cestu z jednoho místa do druhého. Zahrnuje body trasování, orientační body, odbočky a další důležité informace.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.