Facebook

Neurčitý - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu neurčitý.

Význam: , Význam slova neurčitý je nespecifikovaný, nejasný nebo nečitelný, což znamená, že není jasné nebo určité. Může se týkat situací, objektů nebo úsudků.

nezřetelný

Nezřetelný je synonymem pro nejasný, rozmazaný nebo neurčitý. Označuje něco, co není jasné, nerozlišitelné nebo není snadno pochopitelné.

nepřesný

Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

zamotaný

, zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

kalný

Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

matný

Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

zastřený

Význam slova zastřený je mírně nejasný, nejasný, nezřetelný nebo skrytý. Označuje to, co je pouze částečně viditelné nebo jinak nezřetelné.

temný

Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

nejasný

Nejasný: nerozpoznaný, nejasný, obtížně pochopitelný nebo vyvolávající otázky.

nevýrazný

Nevýrazný znamená bezvýznamný, nenápadný, nevýrazný, bez účinku, nevýznamný.

vágní

Vágní je to, co není jasné, nejasné nebo neurčité; může být obecné, nezřetelné nebo neurčité.

určitý

Určitý: definovaný, konkrétní, jasný; odvozený z latinského slova "urcere" = označovat.

entropický

Entropický: označuje nerovnováhu, chaos nebo neuspořádanost ve fyzických, biologických a informačních systémech.

Podobná synonyma

pohled

Pohled je pohled na něco, dívání se na něco; pohled je také zobrazení něčeho, jako je popis nebo úvaha o něčem.

zachmuřený

Zachmuřený se vztahuje k osobě, která je smutná, nešťastná, nevrlá nebo znuděná.

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

ulpět (pohled)

Ulpět znamená držet pevně pohled na něco, jako byste byli fascinováni čím nebo někým; pozorně se dívat.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

zaměřit <na co> (pohled)

Zaměřit se na něco znamená soustředit se na to a přiřadit tomu čas a pozornost.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

nevýrazný (charakter)

Nevýrazný charakter je bezvýrazný, bez zájmu a malomyslný, bez energie a nápaditého myšlení.

mlhavý (den)

Mlhavý den je obloha zakrytá malými kapkami vody, které zakrývají slunce a omezují viditelnost.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.