Facebook

Zamotaný - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu zamotaný.

Význam: , zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

nezřetelný

Nezřetelný je synonymem pro nejasný, rozmazaný nebo neurčitý. Označuje něco, co není jasné, nerozlišitelné nebo není snadno pochopitelné.

neurčitý

, Význam slova neurčitý je nespecifikovaný, nejasný nebo nečitelný, což znamená, že není jasné nebo určité. Může se týkat situací, objektů nebo úsudků.

nepřesný

Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

nesrozumitelný

Význam slova "nesrozumitelný" je neschopnost pochopit informace, které jsou sděleny nebo prezentovány. Může být způsobeno nedostatkem informací, nejasným jazykem nebo nedostatečnou komunikací.

jasný

nebo stručný popis Význam je jasným, stručným a přesným vysvětlením toho, co nějaké slovo znamená, nebo jaké je jeho významné nebo důležité využití.

kalný

Kalný je adjektivum používané k popisu něčeho, co je změněno nebo znečištěno, obecně používané pro vodu nebo atmosférické podmínky. Kalný se také používá k popisu myšlenek nebo situací, které jsou zam

matný

Význam slova matný je nejasný, neostrý, rozmazaný, nevyjasněný, nejasný nebo nejasný. Může také znamenat nenápadný, nezajímavý nebo nevýrazný.

mlhavý

Mlhavý je slovo používané pro popis atmosféry, která je oblačná, tmavá a hustá, když se objeví kouřová mlha nebo hluboký opar. Může to také naznačovat určité zmatky nebo nepřesnosti.

zastřený

Význam slova zastřený je mírně nejasný, nejasný, nezřetelný nebo skrytý. Označuje to, co je pouze částečně viditelné nebo jinak nezřetelné.

temný

Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

záhadný

Význam slova "záhadný" je tajemný nebo těžko vysvětlitelný, obvykle se to týká nějakých nevysvětlitelných událostí nebo jevů.

tmavý

Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

nevyrovnaný

Vyrovnaný je stav, ve kterém jsou věci rovnovážné; nevyrovnaný se týká situací, ve kterých existují převahy nebo nerovnováhy, například při porovnávání dvou stran nebo stavů.

nepřehledný

Nepřehledný je slovo, které se používá pro popis věcí, které jsou komplikované, obtížné pochopit a nesrozumitelné.

nejasný

Nejasný - nesrozumitelný, nejednoznačný, neuhranutelný; matoucí, nečitelný, neurčitý.

spletitý

Spletitý znamená složitý, překomplikovaný, obtížně srozumitelný.

zašmodrchaný

Zašmodrchaný výrazem označujeme něco, co je rozbité, málo účinné nebo nevyhovující.

zabalený

Zabalený: přikrytý nebo zabalený do něčeho, obvykle do papíru nebo do jiného materiálu.

zavinutý

Ohnutý, zakroucený; nebo v přeneseném smyslu se zavinutými konci.

omotaný

Zapletený, zamotaný; obalený, ovinutý; pokrytý, zahalený.

spletený

Spletený znamená zamotaný, zapletený, složitý, zmatený, komplikovaný.

popletený

Popletený je označení pro osobu, která se zmateně chová nebo se zmateně vyjadřuje. Jde o stav, kdy se člověk neorientuje, zapomíná a má problém se soustředit.

zkomplikovaný

Složitý, komplikovaný; obtížný k pochopení, zapamatování nebo provádění.

zapletený

Zapletený významně znamená komplikovaný, složitý a obtížně srozumitelný.

Podobná synonyma

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

zachmuřený

Zachmuřený se vztahuje k osobě, která je smutná, nešťastná, nevrlá nebo znuděná.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

pohled

Pohled je pozorování nebo ocenění situace, člověka nebo věci; vyjádření názoru nebo přesvědčení.

zaměřit <na co> (pohled)

Zaměřit se na něco znamená soustředit se na to a přiřadit tomu čas a pozornost.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

mlhavý (den)

Mlhavý den je obloha zakrytá malými kapkami vody, které zakrývají slunce a omezují viditelnost.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.