Facebook

Pohled do minulosti - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu pohled do minulosti.

Význam: Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

retrospekce

Retrospekce je pohled do minulosti, který se zabývá prozkoumáváním historických událostí a jejich interpretací.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

Podobná synonyma

zpět

Zpět: Návrat k předchozímu stavu nebo situaci; obnovit.

udělat krok zpět

Udělat krok zpět znamená vzdát se něčeho, čeho jste dosáhli, a vrátit se do původního stavu.

posílat <co> zpět

Vrátit zpátky.

pohled

Pohled je vyjádření či způsob vnímání nebo chápání něčeho.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

přijít zpět

Vrátit se zpět; navrátit se do původního stavu nebo místa.

vzít zpět (tvrzení)

Vzít zpět znamená opustit či zrušit tvrzení, učiněné dříve.

přicházet zpět

Vracet se, návrat; obnovit předchozí stav.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

dát zpět

Vrátit něco zpět do původního stavu, či místa, odkud bylo odebráno.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

koupit (zpět)

Koupit zpět: nakoupit zboží, které již bylo prodáno.

zaměřit <na co> (pohled)

Soustředit se na něco; zaměřit pozornost na daný předmět nebo problém.

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.