Facebook

Pohled do minulosti - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu pohled do minulosti.

Význam: Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

retrospekce

Retrospekce je pohled do minulosti, který se zabývá prozkoumáváním historických událostí a jejich interpretací.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

Podobná synonyma

koupit (zpět)

Koupit zpět: nakoupit zboží, které již bylo prodáno.

zpět

Zpět: vrátit se do původního stavu nebo způsobu.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

zaměřit <na co> (pohled)

Soustředit se na něco; zaměřit pozornost na daný předmět nebo problém.

pohled

Pohled je výrazný náhled na něco, co může být vizuální, mentální nebo emocionální.

dát zpět

Vrátit zpět, obnovit původní stav nebo podmínky.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

přijít zpět

Vrátit se zpět; navrátit se do původního stavu nebo místa.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

posílat <co> zpět

Vrátit zpátky.

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.