Facebook

Pohled (do dálky) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pohled (do dálky).

Význam: Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

výhled (do budoucnosti)

Výhled je schopnost předvídat a analyzovat možné budoucí výsledky nebo důsledky.

hledisko

Pojem "hledisko" označuje způsob pohledu na určitou situaci nebo problém. Je to výraz pro způsob, jakým se na věc díváme, jaké úhly pohledu používáme a jaké faktory brát v úvahu.

stanovisko

Stanovisko je oficiální názor či postoj k nějakému tématu či otázce.

vyhlídka

Vyhlídka je naděje nebo očekávání něčeho lepšího nebo úspěchu v budoucnosti.

naděje

Naděje je příslib, že vše bude dobré, představa, že se dá očekávat něco lepšího než to, co je nyní.

Podobná synonyma

zaujímat (stanovisko)

Zaujímat znamená vyjádřit názor nebo stanovisko k něčemu.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit svůj názor, stanovit si svůj postoj k něčemu.

výhled

Výhled je pohled na něco v dálce, obvykle na krajinu nebo město.

závodník bez naděje na vítězství

Závodník bez naděje na vítězství je někdo, kdo se účastní soutěže, ale má malou šanci na úspěch.

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

přestávat (naděje)

Přestávat: ukončit činnost, naděje se vytrácí.

výhled (ke střelbě)

Výhled (ke střelbě) je místo, kde může být střelce nebo střelec sledovat cíle a vybrat si správný úhel a vzdálenost pro střelbu.

představa budoucnosti

Představa budoucnosti je představou o tom, jak bude svět vypadat v budoucnu, a je to ideální obrázek o tom, jak by se svět mohl vyvíjet a zlepšovat.

zmařit (naděje)

Zmařit znamená zničit, zrušit či zahladit nějakou (zde naději).

zakrývat (výhled)

Zakrývat znamená přikrýt nebo zastínit něco, co by jinak bylo viditelné.

odhalit se (vyhlídka)

Odhalit se znamená otevřít se ostatním a ukázat jim sebe sama.

naděje (na úspěch)

Naděje je silný pocit optimismu a víry v pozitivní výsledek. Je to povzbuzení a touha uspět.