Facebook

Zastavit - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu zastavit.

Význam: Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

zůstat stát (s autem)

Zůstat stát s autem znamená zastavit se s autem na místě a čekat.

přimět <koho> k zastavení

Vyvinout tlak, aby kdokoli zastavil.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

zarazit

Zarazit znamená zastavit se, uskutečnit rychlou změnu směru nebo zmírnit rychlost.

zablokovat

Zablokovat znamená zastavit nebo omezit přístup, použití nebo funkci.

stopnout

Zastavení činnosti, procesu nebo aktivity; zastavení činnosti, aby se dosáhlo cíle.

přerušit (práci)

Ukončit nebo prerušit činnost, práci, proces nebo akci.

ustat

Ustat znamená zastavit se, přestat činit činnost, ukončit, zbavit se aktivity.

přestat

Přestat znamená ukončit nebo zastavit činnost, aktivitu nebo výkon.

zůstat stát

Zůstat stát znamená setrvat na stejném místě a nechat situaci být, nezměnit ji a neučinit žádný pohyb.

zastavět <co>

Zastavět znamená vybudovat stavbu na daném místě.

obestavět

Ohradit, obklopit, oplocením, zabezpečit.

zatarasit <co>

Uzavřít, zabránit průchodu; blokovat, nechat neprostupným.

zahradit

Zahradit znamená ohraničit plochu, například pomocí plotu nebo stěnou, a tím vytvořit oplocené místo pro pěstování plodin nebo jiných rostlin.

dát do zástavy

Dát do zástavy znamená poskytnout jedinci nebo instituci formu záruky za finanční závazek.

Podobná synonyma

stať

Stať znamená dělat, provádět nebo být v pozici. Odkazuje na činnost, kterou člověk dělá nebo přijímá.

odflinknout (práci)

Odflinknout znamená ukončit svou práci, zanechat ji a odejít.

stát se odolným

Být odolným znamená být schopným překonat překážky a vyrovnat se s těžkými situacemi.

přivádět <koho n. co kam>

Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

překazit <co>

Zabránit v dokončení něčeho.

zasvěcovat <koho> Bohu

Zasvěcovat se doporučuje jako osobní volba, aby člověk mohl ve svém životě přijímat Boží milost a pomoc.

testovat <koho n. co>

Testovat je provádění série procesů, které slouží k ověření funkčnosti, správnosti a kvality produktu, procesu nebo služby.

položit <koho> (nemoc)

Položit (nemoc) znamená diagnostikovat a léčit nemoc.

zničit <koho n. co>

Zničit: způsobit trvalou ztrátu či poškození člověka nebo věci.

pohřbívat <koho>

Pohřbívat znamená provádět pohřební obřad a uložit zesnulou osobu do hrobu.

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit znamená poškodit čest, čestnost nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.

žádat <koho o co>

Žádat: Požadovat či prosit o něco; získat něco tím, že se o to požádá.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat znamená šířit nepravdivé informace o někom, které jeho pověst poškozují.

pokořit <koho>

Pokořit znamená porazit, zdolat nebo se zbavit něčí dominance nad druhým.

pochvalovat si <koho n. co>

Pochvalovat si něco/někoho: oslavovat sám sebe za úspěch či dobrý výkon.

stát <kde> (s autem)

Stát (s autem) znamená zastavit se, zastavit se na místě a přestat jezdit.

pozorovat <koho> (upřeně)

Pozorovat znamená věnovat pozornost a sledovat jeho činnost.

přestávat dbát <o koho n. co>

Přestávat dbát: zapomínat, nevšímat si, ignorovat osobu nebo věc.

zradit <koho od čeho>

Zradit znamená udělat něco, co je v rozporu s příslibem, který je daný osobě či skupině, a poškodit je tím.

přestat klepat

Ukončit činnost, akci nebo proces; přerušit.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

vypudit <koho>

Vypudit znamená vyhostit, propustit někoho bez možnosti vrátit se.

obětovat <koho> (Bohu)

Přinést/oddat Božímu kultu něco, co má pro nás osobní hodnotu.

napodobovat <koho>

Napodobovat znamená kopírovat pohyby nebo činy druhé osoby.

pomluvit <koho>

Pomluvit koho znamená šířit nepravdivé a zkreslené informace o tomto člověku, které ho znevažují.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či verbálně útočit na někoho, například při bitce nebo nařčením.

upozornit <koho na co>

Upozornit znamená udělit informaci nebo varování někomu o čemkoli.

dostat <koho>

Dostat: přijmout, obdržet; získat nebo obdržet (něco) od někoho jiného.

popudit si <koho>

Provokovat někoho verbálně nebo jiným způsobem, aby se rozzuřil, vyprovokovat někoho k činu.