Facebook

Zastavit - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu zastavit.

Význam: Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

zůstat stát (s autem)

Zůstat stát s autem znamená zastavit se s autem na místě a čekat.

přimět <koho> k zastavení

Vyvinout tlak, aby kdokoli zastavil.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

zarazit

Zarazit znamená zastavit se, uskutečnit rychlou změnu směru nebo zmírnit rychlost.

zablokovat

Zablokovat znamená zastavit nebo omezit přístup, použití nebo funkci.

stopnout

Zastavení činnosti, procesu nebo aktivity; zastavení činnosti, aby se dosáhlo cíle.

přerušit (práci)

Ukončit nebo prerušit činnost, práci, proces nebo akci.

ustat

Ustat znamená zastavit se, přestat činit činnost, ukončit, zbavit se aktivity.

přestat

Přestat znamená ukončit nebo zastavit činnost, aktivitu nebo výkon.

zůstat stát

Zůstat stát znamená setrvat na stejném místě a nechat situaci být, nezměnit ji a neučinit žádný pohyb.

zastavět <co>

Zastavět znamená vybudovat stavbu na daném místě.

obestavět

Ohradit, obklopit, oplocením, zabezpečit.

zatarasit <co>

Uzavřít, zabránit průchodu; blokovat, nechat neprostupným.

zahradit

Zahradit znamená ohraničit plochu, například pomocí plotu nebo stěnou, a tím vytvořit oplocené místo pro pěstování plodin nebo jiných rostlin.

dát do zástavy

Dát do zástavy znamená poskytnout jedinci nebo instituci formu záruky za finanční závazek.

Podobná synonyma

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená formálně a bez náhrady propustit z místa zaměstnání, často v důsledku porušení pracovních povinností.

vyšetřit <koho>

Vyšetřit znamená provést vyhodnocení a vyšetřování, aby se zjistily skutečnosti a příčiny pro určenou osobu nebo situaci.

zatarasit

Zatarasit znamená fyzicky nebo symbolicky uzavřít, zabránit přístupu nebo volnému pohybu.

udusit <koho>

Udusit znamená silou zabránit někomu dýchat, obvykle za účelem usmrcení.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či psychicky útočit, napadající člověk je agresor.

napodobovat <koho>

Imitovat; dělat to samé jako někdo jiný, pozorovat a kopírovat jeho postupy.

zmučit <koho>

Zmučit znamená fyzicky či psychicky týrat osobu, aby trpěla fyzicky či psychicky.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

ovládat <koho n. co>

Ovládat znamená mít kontrolu nad někým nebo něčím, aby se dosáhly požadované výsledky.

mrzet <koho co>

Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

políčkovat <koho>

Políčkovat znamená chovat se vůči někomu arogantně, přehlížet jeho názory a dovolovat si před nímm.

připravit <koho o co>

Připravit: předem přizpůsobit nebo předem připravit něco pro budoucí použití.

vyplísnit <koho>

Vyplísnit znamená kritizovat někoho nebo něco ve velmi negativním smyslu.

dotknout se <koho>

Fyzicky nebo emocionálně se s někým spojit či se s ním ztotožnit.

tupit <koho n. co>

Tupit = otupovat, omezovat, snižovat citlivost.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

přejet <koho>

Přejet znamená vyjádřit někomu přání štěstí a úspěchu. Je to jedna z nejstarších form lidského přátelství a dobré vůle.

nasytit <koho>

Nasytit znamená naplnit, uspokojit jeho hlad nebo žízeň.

upíjet <koho>

Upíjet znamená konzumovat nějakou tekutinu (např. alkohol) nezdravě často a ve velkých množstvích.

zmást <koho>

Zmást znamená zmatit tak, že se bude mít obtížně orientovat mezi skutečností a fikcí.

hanobit <koho n. co>

Hanobit znamená kritizovat a urážet někoho nebo něco.

přestat vědět

Ukončit nebo odložit myšlení, poznávání nebo vědění o něčem.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odmítnout žádost nebo návrhy. Je to způsob, jak se vyhnout nepříjemné situaci nebo omezit přístup druhé osoby ke svému životu.

přestat fungovat

Přestat fungovat znamená přestat běžet, pracovat nebo fungovat normálně.

dostat <koho>

Dostat: přijmout, obdržet; získat nebo obdržet (něco) od někoho jiného.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat znamená ponižovat a očerňovat někoho, aby jeho sebeúcta byla poškozena.

hlasovat <pro koho>

Hlasovat znamená vybrat kandidáta a dát mu svůj hlas ve volbách.

odbývat (práci)

Provádět práci rychle, systematicky a účelně s cílem vyřešit úkol.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit úmrtí někoho tím, že jej fyzicky zlikvidujete.