Facebook

Zmocňovat <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zmocňovat <koho k čemu>.

Význam: Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

odůvodňovat

Dávat zákonnou nebo logickou racionální základnu pro nějakou myšlenku, čin nebo činy.

ospravedlňovat

Ospravedlňovat znamená omluvit se za něco, co jste provedli, nebo se za něco omlouvat.

autorizovat

Autorizovat znamená schválit nebo potvrdit něčí právo nebo oprávnění.

Podobná synonyma

ospravedlňovat <koho>

Ospravedlňovat znamená vysvětlovat/omlouvat počínání nebo jednání někoho.