Facebook

Zadržet <co> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zadržet <co>.

Význam: Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

Podobná synonyma

zastavit (vzestup)

Zastavit vzestup znamená zabránit tomu, aby se stav nebo situace dále zhoršovaly.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit pohyb, činnost; zabránit v dalším pokračování.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho chod a zastavit provoz motoru.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat vykonávat jakoukoliv činnost, zastavit se můžeš i fyzicky.

překazit <co>

Zabránit činu/činnosti v dokončení, zabránit jeho úspěšnému provedení.

zrychlit (krok)

Zrychlit znamená zvýšit rychlost; v kroku znamená udělat věci rychleji a efektivněji.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

utlumit

Utlumit znamená snížit nebo ztlumit zvuk, sílu nebo intenzitu.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

zpomalit (tempo)

Snížit tempo, ubrat na rychlosti.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

zastavit se (vývoj)

Zastavit se znamená přerušit vývoj, činnost nebo proces a nechat jej v tomto stavu.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

zastavit (dech)

Zastavit dech znamená přestat dýchat nebo zadržet dech na určitou dobu.

zrychlit běh

Zrychlit běh znamená dosáhnout rychlejšího tempa nebo rychlosti běhání, ať už se jedná o závodní běh nebo rekreační běh.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.