Facebook

Zadržet <co> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zadržet <co>.

Význam: Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

Podobná synonyma

zastavit se

Zastavit se znamená přestat vykonávat jakoukoliv činnost, zastavit se můžeš i fyzicky.

utlumit

Utlumit znamená snížit intenzitu, sílu nebo hlasitost něčeho.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

zrychlit (krok)

Zrychlit znamená zvýšit rychlost; v kroku znamená udělat věci rychleji a efektivněji.

zpomalit (tempo)

Snížit tempo, ubrat na rychlosti.

zastavit (dech)

Zastavit dech znamená přestat dýchat nebo zadržet dech na určitou dobu.

zastavit se (vývoj)

Zastavit se znamená přerušit vývoj, činnost nebo proces a nechat jej v tomto stavu.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho chod a zastavit provoz motoru.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit, pozastavit, ukončit.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

překazit <co>

Zabránit činu/činnosti v dokončení, zabránit jeho úspěšnému provedení.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.