Facebook

Stát <o co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu stát <o co>.

Význam: Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

Podobná synonyma

dát na místo

Vrátit věc na původní místo; poslat ji na správné místo.

plné světlo

Plné světlo je přirozené světlo, které je ideálně rozptýlené a poskytuje jasné a dokonale uspořádané osvětlení.

slabé místo

Slabé místo je skryté nebo zranitelné místo v systému, procesu nebo struktuře, které může být využito k jeho zneužití.

odrážet se

Odrážet se znamená odrazit se, odejít po odražení od něčeho nebo někoho.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

zajímat

Zajímat se znamená věnovat pozornost něčemu, případně se o něco zajímat, což znamená vynaložit úsilí pro pochopení něčeho.

světlo

Světlo je viditelné elektromagnetické spektrum, které nám poskytuje vidění a slouží k osvětlení.

nástupní místo (na letišti)

Místo, odkud odlétá letadlo, se nazývá nástupní místo.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde se člověk zdržuje, trvale nebo dočasně.

zajímat se

Zajímat se znamená zkoumat, projevovat zájem o něco, vyptávat se a získávat informace o něčem.

na jiné místo

Shrnutí: Přesunutí nebo přesunutí něčeho z jednoho místa na druhé.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co: přihlásit se k získání něčeho (např. místa, pozice, práce).

odrážet

Odrážet znamená odrazit nebo přesměrovat něco (například názor, útok nebo informace).

místo

Místo je lokace, prostor, oblast. Znamená to také určitou polohu, oblast, místo, které může být známé nebo neznámé.

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

dopadat <kam> (světlo)

Odrážet se (od něčeho): odrážet se od něčeho jako světlo nebo paprsky.

linout se (světlo)

Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

obrážet se

Obrážet se znamená pohybovat se v kruhu, opakovat stejné pohyby nebo činnosti.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet: Zvažovat, analyzovat a rozumět problému nebo tématu. Hledat, zkoumat a uvažovat o možných řešeních.

dávat na místo

Dávat na místo znamená postavit nebo umístit či uložit předmět na odpovídající místo.

ucházet (plyn)

Ucházet se znamená vyvíjet tlak na plyn, aby se mohl pohybovat ve směru, který je mu předepsaný.