Facebook

Stát <o co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu stát <o co>.

Význam: Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

Podobná synonyma

ucházet se <o co>

Ucházet se o co: přihlásit se k získání něčeho (např. místa, pozice, práce).

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

světlo

Světlo je energie, která vyzařuje zdroje jako slunce, svíčky nebo lampy ve formě elektromagnetického záření.

ucházet

Ucházet se o něco znamená vyjádřit o danou věc zájem a snažit se o její získání.

suché místo

Suché místo je místo s nízkou vlhkostí a málo vodou.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

místo (procházek)

Místo je místo nebo lokalita; obecně může být použito ke zmínce o místu, kde se něco děje, kde se něco nachází nebo kde se něco vyskytuje.

konečné místo

Konečné místo je místo, kam se dostanete po dokončení cesty. Může to být fyzická lokalita nebo metaforický cíl.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet je proces zvažování a analýzy informací ve vztahu k určitému tématu nebo problému.

dávat na místo

Dávat na místo: uspořádat nebo usadit věci do jejich správných pozicí nebo míst.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

uvažovat <o čem>

Uvažovat je myšlení na věc, které je doprovázeno rozjímáním o jejích souvislostech a možných důsledcích.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

zajímat

Zajímat se: projevovat zájem, pozornost, zvědavost, být zvědavý, věnovat pozornost, vzdělávat se.

místo

Místo je místo, kde se něco děje nebo někde existuje, obvykle udávané lokalizací.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

přenechávat místo

Přenechávání místa: opustit, předat, dát druhému prostor, povolit mu, aby převzal iniciativu.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

dát na místo

Usadit, umístit; nahradit/zaměnit místo, polohu nebo pořadí.